DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC + RÁC
 TRÊN ĐỊA HUYỆN LAI VUNG, HUYỆN LẤP VÒ

STT

ĐIỂM THU

KHÓM, ẤP

PHƯỜNG, XÃ

GIỜ LÀM VIỆC

1

Văn phòng chi nhánh

cấp nước số 5

SĐT: 0277.3845047

Quốc lộ 80

ấp Bình Phú Qưới

Xã Bình Thành

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Thứ 7 - Chủ nhật:

7g30- 18g00

2

Trạm Cấp nước

 Thị Trấn Lai Vung

SĐT: 0277.3848268

Quốc lộ 80

TT. Lai Vung

3

Bưu điện huyện Lai Vung

Ql 80, Khóm 1

Thứ 2 đến thứ 7:

7g00 - 18g00

Chủ nhật: 7g30 - 16g30

4

NH TMCP Đầu Tư và Phát Triển CN Sa Đéc - PGD Lai Vung (BIDV)

317 QL80, Khóm 1

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều : 13g30 - 17g00

5

NH Nông nghiệp & PTNT  huyện Lai Vung (Agribank)

Khóm 1

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

6

Bưu điệnTân Thành

Ấp Tân Lợi

Xã Tân Thành

Thứ 2 đến thứ 7:

7g00 - 17g30

Chủ nhật:

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

7

Bưu điện huyện Lấp Vò

Ấp Bình Thạnh I

TT. Lấp Vò

Thứ 2 đến thứ 7:

7g00 - 18g00

Chủ nhật: 7g30 - 16g30

8

NH TMCP Sai Gòn Thương tín PGD Lấp Vò (Sacombank)

717 Đường 3/2

Ấp Bình Thạnh I

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g00 - 17g00

Thứ 7: 7g30 - 11g30

9

NH TMCP Đầu Tư và Phát Triển CN Sa Đéc - PGD Lấp Vò (BIDV)

120A Ấp Bình Thạnh I

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều : 13g30 - 17g00

10

Ngân hàng Ngoại Thương PGD Lấp Vò  (Vietcombank)

303 đường 3/2

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g00 - 17g00

11

NH TMCP Bưu điện Liên Việt PGD Lấp Vò (LienVietpostbank)

 

 

 

 

Quốc lộ 80

ấp Bình Thạnh I

 

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g00 - 17g00

Thứ 7: 7g30 - 11g30

12

Ngân hàng Công Thương PGD Lấp Vò (Vietinbank)

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

13

NH Nông nghiệp & PTNT  huyện Lấp Vò (Agribank)

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

14

Ngân hàng Công Thương PGD Tân Thành (Vietinbank)

Quốc lộ 54

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

15

NH Nông nghiệp & PTNT PGD khu vực 1 Lai Vung (Agribank)

687B ấp Tân Lợi

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

16

NH Nông nghiệp & PTNT PGD Tân Mỹ huyện Lấp Vò (Agribank)

295 ấp Tân Thuận B

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

17

Ngân hàng Công Thương PGD Tân Mỹ (Vietinbank)

Ấp Tân Thuận B

 

Thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

18

Bưu Cục Vĩnh Thạnh

Ấp Vĩnh Bình A

Vĩnh Thạnh

Thứ 2 đến thứ 7:

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Chủ nhật: 7g30- 16g30

19

Bưu Cục Tân Mỹ

Ấp Tân Thuận B

Tân Mỹ

Thứ 2 đến thứ 7:

Sáng: 8g00 - 12g00

Chiều: 13g00 - 17g00

Chủ nhật: 7g30- 16g30

20

Bưu điện Văn hóa

xã Mỹ An Hưng B

Ấp An Thuận

Mỹ An Hưng B

Thứ 2 đến thứ 7:

Sáng: 8g00 - 11g30

Chiều: 13g00 - 16g00

21

Bưu điện Văn hóa xã Định An

Ấp An Phong

Xã Định An

Thứ 2 đến thứ 7:

10g00 - 16g00