Căn cứ Quyết định số: 19/2014/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp; quy định mức giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.