THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2018
KHU VỰC PHƯỜNG 11 - THÀNH PHỐ CAO LÃNH


STT

Thời gian

Lộ trình thu gom

1. Tuyến xe ép rác biển số 66S - 2698

1

4 giờ 00 - 7 giờ 45

Cầu Kênh cụt → cầu Trần Quốc Toản.

2

8 giờ 00 - 9 giờ 00

Cầu Trần Quốc Toản → Khu Công nghiệp Bình Thành.

3

9 giờ 10 – 10 giờ 30

Khu Công nghiệp Bình Thành → Phong Mỹ.

4

12 giờ 30 – 14 giờ 00

Công ty Vĩnh Hoàn (Phường 11) (12h30) → Chợ Trần Quốc Toản (Phường 11) (14h00). 

5

14 giờ 00 - 15 giờ 00

Chợ Trần Quốc Toản → Cầu Kênh Cụt.

2. Tuyến xe ép rác biển số 66A - 002.32

1

9 giờ 30 – 10 giờ 00

Đường Nguyễn Chí Thanh → chợ xã Mỹ Ngãi → đường Nguyễn Chí Thanh nối dài.

3. Tuyến xe ép rác biển số 66C - 071.76

1

11 giờ 00 - 11 giờ 30

Bến đò Mỹ Hiệp – đường Nguyễn Hữu Kiến (11h00) → Đường Rạch Bà Bướm (11h30).

2

12 giờ 00 - 14 giờ 00

Chợ Sáu Quốc (12h00) → cầu Nguyễn Thái Học (14h00).