THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2018
KHU VỰC XÃ HÒA AN - THÀNH PHỐ CAO LÃNH


STT

Thời gian

Lộ trình thu gom

1. Tuyến xe ép rác biển số 66A - 002.32

1

11 giờ 00 - 12 giờ 30

Đường Bà Huyện Thanh Quan (11h00) → đường lộ Hòa Đông (11h20) → đường Trần Tế Xương (11h50) → khu dân cư Xã Hòa An mới (12h00) → Chợ xã Hòa An mới (12h30).

2

13 giờ 30 – 14 giờ 20

Đường Cái Tôm bờ Nam (13h30) → đường tổ 33 – Khóm 4 – Phường 06 (13h40) → đường Cái Tắc – Thông Lưu (13h50) → Điểm thùng tập trung bến đò Tân Thuận Đông (14h00) → trở về đường Cái Tắc – Thông Lưu (14h20).

3

14 giờ 35- 16 giờ10

Điểm thùng chợ Thông Lưu (14h35) → Ban chỉ huy quân sự TP. Cao Lãnh (14h50) → Đường Lộ Hòa Tây (15h20) → khu dân cư Xẻo Bèo (15h35) → đường Lê Văn Cử (15h50) → đường Võ Văn Trị (16h10).

2. Tuyến xe vận chuyển rác số 66C-084.21

1

9 giờ 00 - 10 giờ 15

Đường Lê Văn Cử - xã Hòa An (9h00) → Đường Huỳnh Thúc Kháng (9h20) → Lấy các đường thuộc khu dân cư Xẻo Bèo (9h50) → Đỗ điểm thùng chợ Xẻo Bèo (10h15)

2

12 giờ 00 - 12 giờ 35

Đường từ cầu Xẻo Bèo – lộ Hòa Tây (12h00) → Điểm thùng cầu Hòa Lợi (12h30) → Đường Cái Tôm bờ Nam (12h35).