THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2018
KHU VỰC XÃ TÂN THUẬN TÂY- THÀNH PHỐ CAO LÃNH


STT

Thời gian

Lộ trình thu gom

1. Tuyến xe ép rác biển số 66A - 002.32

1

10 giờ 10 - 10 giờ 45

Đường  xã Tân Thuận Tây (10h10) → chợ Tân Thuận Tây (10h30) → trở lại đường dọc tuyến xã Tân Thuận Tây (10h45).

2. Tuyến xe ép rác biển số 66c - 071.76

1

11 giờ 30 - 11 giờ 30

Bến đò Mỹ Hiệp – đường Nguyễn Hữu Kiến (11h00) → Đường Rạch Bà Bướm (11h30).

2

12 giờ 00 - 14 giờ 00

Chợ Sáu Quốc (12h00) → cầu Nguyễn Thái Học (14h00).

3. Tuyến xe vận chuyển rác số 66C-084.21

1

13 giờ 30 - 14 giờ 45

Đường vào chùa Hồng Liên (13h30) → Đường tổ 07 - ấp Tân Hậu – xã Tân Thuận Tây (13h40) →  Đường tổ 01 - ấp Tân Dân – xã Tân Thuận Tây (13h50) →  Đường tổ 2 - ấp Tân Hậu – xã Tân Thuận Tây (14h00) →   Rạch Bà Bướm (từ cầu ngã  03 → chợ Sáu Quốc) (14h45).