THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2018
KHU VỰC HUYỆN TAM NÔNG

Điện thoại: 02772 211 427 - 02773 851 983

STT

Thời gian

Lộ trình thu gom

1. Tuyến xe ép rác biển số 62L - 4711 (Ca ngày)

Chuyến 1

6h30 - 9h00
(Lề phải)

Tuyến đường ĐT 843 - xã Phú Đức, xã Phú Hiệp

Từ chi nhánh văn phòng Tam Nông → Cầu Tràm Chim  → qua xã Phú Đức, Chợ Phú Hiệp, xã Phú Hiệp đến cổng chào


9h00 - 12h00
(Lề trái)

Từ Cổng chào trở về xã Phú Hiệp, chợ Phú Hiệp, xã Phú Đức, cầu Tràm Chim và chi nhánh văn phòng Tam Nông

Chuyến 2

12h15 - 13h30
(Lề phải)

Tuyến đường ĐT 843 - xã Phú Cường

Từ Cầu 6 Đạt → Cây xăng 3 Nở

13h30 - 14h30
(Lề trái)

Từ Cây xăng Ba Nở trở về Cầu Sáu Đạt

2. Tuyến xe ép rác biển số 62L - 5062 (Ca ngày)

Chuyến 1

6h30 - 11h00

Tuyến đường ĐT 855 xã Tân Công Sính, xã Hoà Bình

6h30 - 8h00
(Lề phải)

Từ Chi nhánh văn phòng Tam Nông → Xã Tân Công Sính  → Xã Hoà Bình . Giáp tuyến 1 bên → quay về → (9h45) → (10h10) → tuyến đường Võ Văn Kiệt (Cỏ Bắc). Giáp tuyến 1 bên →  quay về (11h00) 

8h00 - 9h45
(Lề trái)

Từ xã Hòa Bình trở về xã Tân Công Sính và Chi nhánh văn phòng Tam Nông

10h00 - 11h00

Tuyến đường Võ Văn Kiệt

Chuyến 2

11h20 - 15h15

Tuyến đường ĐT 844 xã Phú Thọ

11h20 - 13h20
(Lề phải)

Từ bãi rác → Phú Thọ → Cây xăng Long Phú

13h20 - 15h15
(Lề trái)

Từ cây xăng Long Phú trở về Phú Thọ, bãi rác

3. Tuyến xe ba gác (ca ngày)

Chuyến 1

6h00 - 8h00

Cụm dân cư Phú Hiệp

8h00 -9h00

Cụm dân cư Phú Đức

9h00 - 11h00

Khóm 4

11h00 - 12h00

Tuyến đường đan Nam Kênh Hậu

12h00 - 14h00

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh ( Từ cống kênh Ranh đến cầu Tổng Đài)

4. Tuyến xe ép rác biển số 62L - 4711 (Ca đêm)

Chuyến 1

16h00 - 23h25

Khu vực nội ô Thị trấn Tràm Chim

16h00 - 17h25

Chi nhánh văn phòng Tam Nông đến Bệnh viện

17h25 - 18h15

KDC khóm 5

18h15 - 19h00

Cầu Kênh Phèn, Cty Hoàng Long, Cty Mêkong

19h00 - 21h30

Đường cầu Kênh Gạo (Khóm 5)

21h30 - 22h40

Từ Chợ thực phẩm đến đường Nguyễn Chí Thanh

22h40 - 23h25

Từ đường Trần Hưng Đạo đến Cầu Tổng Đài

Chuyến 2

23h25 - 2h30

Cầu Tổng Đài đến Khu Ao sen, chợ Bách hóa