THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2018
  XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG - THÀNH PHỐ SA ĐÉC

STT

Thời gian

Lộ trình thu gom

Tuyến xe ép rác biển số 66C - 081.25

Chuyến 1

8h30 - 11h30

ĐT 848 (Tuệ Sâm-Cổng chào Tân Khánh Đông)

Chuyến 2

12h00 - 14h00

Chợ Ông Thun

KCNC (Tất cả các công ty)

Chuyến 3

14h30 - 16h00

QL80 ( Từ bãi rác đến Vòng xoay 848) + Chợ Phú Long

KCN A (Tất cả các công ty) + ĐT 852

Đinh Công Tráng

Chuyến 4

16h30 - 17h30

Chợ Nàng hai

Chợ Ông Hộ

Điểm Thùng xã Tân Quy Tây

Điểm thùng hẻm Tòa Án

Điểm thùng hẻm ĐT 848

KDC Xuân Lũy