THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2019
KHU VỰC XÃ MỸ TÂN, XÃ MỸ NGÃI - THÀNH PHỐ CAO LÃNH

1. TUYẾN XE ÉP RÁC:

TT

Thời gian

(Hàng ngày)

Lộ trình thu gom rác

Xe ép rác

1

4 giờ 00 – 4 giờ 30

- Xã Mỹ Tân: đường Quốc lộ 30 (lề phải) (từ Cầu Kênh Cụt đến đường Bình Trị).

66A-002.64

3

6 giờ 00 – 7 giờ 00

- Xã Mỹ Tân: đường Mai Văn Khải (từ Cổng Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp đến đường Ba Sao), đường Ba Sao, Chợ Bà Học.

66A-002.32

4

7 giờ 00 – 8 giờ 00

- Xã Mỹ Tân: đường Mai Văn Khải (đoạn từ cầu Mỹ Tân đến cầu Ông Thợ), đường Ông Thợ.

5

10 giờ 00 – 10 giờ 30

- Xã Mỹ Ngãi: chợ xã Mỹ Ngãi, điểm thùng UBND xã Mỹ Ngãi.

6

10 giờ 30 – 11 giờ 00

- Xã Mỹ Tân: đường Bình Trị, chợ Bình Trị.

7

14 giờ 30 - 15 giờ 00

- Xã Mỹ Tân: đường Quốc lộ 30 (lề trái) (từ Cầu Kênh Cụt đến đường Bình Trị).

66A-002.64

8

15 giờ 30 – 16 giờ 30

- Xã Mỹ Tân: đường Mai Văn Khải (từ cầu Nguyễn Văn Tre đến cầu Bà Vại), điểm rác KDC Mỹ Tân, đường Mai Văn Khải (từ cầu Nguyễn Văn Tre đến cống Ông Hổ), Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

66C-099.66


2/ TUYẾN XE BA GÁC (THU GOM RÁC HẺM):

TT

Thời gian

(Hàng ngày)

Lộ trình thu gom rác

1

7 giờ 00 – 8 giờ 00

- Xã Mỹ Ngãi: đường Mai Văn Khải (đoạn từ cầu Bình Trị → chợ xã Mỹ Ngãi).

2

8 giờ 00 – 9 giờ 00

- Xã Mỹ Ngãi: đường Nguyễn Chí Thanh – xã Mỹ Ngãi (đoạn từ UBND xã Mỹ Ngãi → số nhà 159).

3

12 giờ 50 – 13 giờ 30

- Xã Mỹ Tân: lấy rác các đường nội bộ KDC Mỹ Tân.-  Địa chỉ liên hệ: Chi nhánh Dịch vụ Môi trường, số 15/4 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.
-  Điện thoại: 02772. 211. 427 – 02773. 851. 983.
Vì môi trường xanh, sạch, đẹp, Chi nhánh Dịch vụ môi trường rất mong được phục vụ quý khách hàng
.