THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2018
KHU VỰC XÃ MỸ TÂN - THÀNH PHỐ CAO LÃNH


STT

Thời gian

Lộ trình thu gom

1. Tuyến xe ép rác biển số 66S - 2698

1

4 giờ 00- 5 giờ 15

Quốc lộ 30 (cầu Kênh Cụt) cầu Ông Thợ (Bệnh viện Tâm Trí).

2. Tuyến xe ép rác biển số 66A - 002.32

1

8 giờ 00 – 8 giờ 40

Đường Mai Văn Khải (từ cống Ông Hổ đến cầu Mỹ Tân) (8h00) →

Đường Ba Sao (08h15) → Chợ Bà Học (8h30) →

 Đường Mai Văn Khải (đoạn từ cầu Mỹ Tân đến cầu Ông Thợ) (8h40).

2

9 giờ 00  – 9 giờ 20

Đường Ông Thợ (9h00) → Đường Bình Trị (9h10) → Chợ Bình Trị (9h20).

1. Tuyến xe ép rác (xe ép rác 66A – 002.64, 66C- 014.08, 66A – 001.54, 66C- 083.15 chạy xoay vòng tuyến)

1

16 giờ 45 - 17 giờ 35

Đường Mai Văn Khải (cầu Hữu Nghị) Bệnh viện Hữu Nghị cống ông Hổ.

4. Tuyến xe ba gác

1

13 giờ 30 – 14 giờ 00

Khu dân cư bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp -  xã Mỹ Tân (từ 13h30→ 14h00).

2

17 giờ 30 -18 giờ 30

Đường Mai Văn Khải (đoạn cầu Bà Vại đến cầu Hữu Nghị).