Ngày 3/11/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

- Địa chỉ: Số 1 Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 0277 3853332    Fax: 0277 3852825

- Website: www.dowasen.com

Công ty chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 26/4/2017 theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thành công ty cổ phần; Quyết định số 263/QĐ-UBND-HC ngày 20/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thành công ty cổ phần; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 1400101205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp đăng ký lần đầu ngày 27/9/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 26/4/2017.

UBCKNN

Toàn bộ công văn chấp thuận của ủy ban chứng khoán được đăng tải tại đường link bên dưới

2017-11-03_7523-UBCK-GSĐC-Vv dang ky cong ty dai chung