THÔNG BÁO

V/v Thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông

để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường   Đô thị Đồng Tháp

Ngày 28/11/2017, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (DOWASEN) đã gửi hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Ngày 09/12/2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) đã gửi văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ đăng ký lưu ký; trong đó có đề cập các nội dung sau:

-  Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán phải được lập trong thời gian tối đa là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán gửi VSD.

-  Một số cổ đông có chứng minh nhân dân quá hạn sử dụng (quá 15 năm), vì vậy đề nghị cổ đông thuộc trường hợp trên làm lại giấy chứng minh nhân dân và gửi bản sao về Công ty để cập nhật thông tin số chứng minh nhân dân có hiệu lực vào sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán.

Ngoài ra, căn cứ nhu cầu thực tế của một số cổ đông Công ty có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần nhưng chưa kịp thực hiện do DOWASEN đã thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 07/08/2017.

Nhằm tạo điều kiện cho cổ đông có thêm thời gian thực hiện chuyển nhượng cổ phần và để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) theo quy định, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (DOWASEN) xin thông báo tới quý cổ đông nội dung sau:

1.   Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 00 ngày 20/12/2017

2.   Quý cổ đông có nhu cầu giao dịch chuyển nhượng cổ phần vui lòng mang CMND và các giấy tờ liên quan để làm thủ tục tại Phòng Tài chính - Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, Số 01 - Tôn Đức Thắng - Phường 1 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp, từ 08 giờ 00’ ngày 13/12/2017 đến 16 giờ 00’ ngày 20/12/2017 (liên hệ Khoa – điện thoại: 0903085259).

1.   Sau thời điểm này, Công ty sẽ dừng việc giải quyết các giao dịch chuyển nhượng cổ phần cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch này cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên Upcom.

2.   Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty, đề nghị quý cổ đông vui lòng kiểm tra lại toàn bộ thông tin của quý cổ đông trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như: Tên cổ đông, số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, điện thoại liên lạc….(lưu ý cổ đông cá nhân trong nước phải sử dụng CMND còn hạn sử dụng (15 năm từ khi cấp)). Trường hợp có bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin, đề nghị quý cổ đông vui lòng mang Giấy chứng nhận cổ phiếu và các giấy tờ liên quan làm thủ tục điều chỉnh trước 16 giờ 00’ ngày 20/12/2017 tại địa chỉ nêu trên.

 Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(đã ký)


Nguyễn Văn Để


 

Đính kèm: 2017-12-13_CV903-CN&MTĐT Vv thay doi thoi diem chot danh sach co dong.pdf