ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
 
Thực hiện quyết định 1546/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp thành Công ty cổ phần. Sau thời gian triển khai thực hiện, đến ngày 29/03/2017 tại Khu Du lịch Mỹ Trà, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP vơi tên tiếng anh là DONG THAP WATER SUPPLY & URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY, Tên giao dịch: DOWASEN JSC, Tên viết tắt: DOWASEN.

 7 DHCD.jpg

Đến tham dự đại hội, về phía lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp Ông Châu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa, cùng các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong Tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Đại diện lãnh đạo các Công ty Cấp nước tỉnh bạn; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ, Ban Lãnh đạo Công ty và 214 cổ đông tham dự.

 8 DHCD.jpg

Quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đã được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Tổng vốn điều lệ của Công ty trên 355,5 tỷ đồng, tương ứng với 35.557.550 cổ phần; trong đó Nhà nước nắm 31.824.900 cổ phần, chiếm 89,51% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong công ty theo thâm niên và cam kết làm việc lâu dài nắm giữ 1.434.200 cổ phần, chiếm 4,03% vốn đều lệ và cổ phần bán đấu giá công khai ra bên ngoài cho các nhà đầu tư là 2.298.450 cổ phần, chiếm 6,46% vốn điều lệ.


 6 DHCD.jpg
(Ông Phan Đình Hùng đại diện Đoàn Chủ tịch Thông qua Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp)

Đại hội Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp đã hoàn tất đầy đủ các nội dung. Đại hội đã tiến hành với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và biểu quyết thông qua các văn bản quan trọng của đại hội như:
-  Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp
-  Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 - 2020,…
-  Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập.
Đại hội đã tiến hành Bầu cử và thống nhất thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021) như sau:
* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:
1. Ông Phan Đình Hùng
2. Ông Nguyễn Văn Để
3. Ông Nguyễn Thượng Vũ
4. Ông Nguyễn Anh Dũng
* Thành viên Ban kiểm soát:
1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang
2. Bà Phạm Thị Kim Dung

 3 DHCD.jpg
(Ông Châu Hồng Phúc - UVBTV Tỉnh ủy, P.CT UBND tỉnh ĐT, Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa tặng hoa chúc mừng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát vừa trúng cử)

Sau phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Phan Đình Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Bà Nguyễn Thị Thu Trang làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021).

 4 DHCD.jpg

(Ông Phan Đình Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phát biểu ra mắt trước Đại hội )