HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

Hội nghị đại biểu NLĐ Công ty năm 2016 được tổ chức trong buổi sáng ngày 18/3/2016, tại Hội trường Khu Du Lịch Mỹ Trà. Tham dự hội nghị có đồng chí Lý Văn Giàu - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh; đồng chí Từ Phát Minh - Chủ tịch Công ty; các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong BTV, BCH CĐCS và 119 đại biểu ưu tú thay mặt cho hơn 700 CNVCLĐ của Công ty cùng tham dự.

 16_0.jpg
(Đại biểu và khách dự tham dự trong Hội nghị)

Hội nghị đã trao đổi và thống nhất các nội dung như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng năm 2016 của Công ty; báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị NLĐ và tổng hợp các ý kiến đóng góp của các chi nhánh trực thuộc, tình hình thực hiện TƯ LĐTT năm 2015 và dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của TƯ LĐTT; thông qua Nghị quyết của Hội nghị…

 2_0.jpg
(Đ/c Nguyễn Thượng Vũ - Phó TGĐ Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016)

 3.jpg
(Đ/c Lê Hải Trang - Chủ tịch CĐCS Công ty báo cáo tình hình thực hiện TƯ LĐTT năm 2015 và nội dung của TƯ LĐTT năm 2016)

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về lộ trình cổ phần hóa Công ty và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới…Đoàn Chủ tịch hội nghị đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến của các đại biểu và giải đáp thỏa đáng.

 4_0.jpg
(Đ/c Phan Đình Hùng - TGĐ Công ty đại diện Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến đại biểu trong Hội nghị)

Nhân dịp này, Công ty được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho tập thể Công ty và bằng khen cho 01 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

 6_0.jpg
(Đ/c Lý Văn Giàu - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy đại diện trao tặng Cờ thi đua cho Công ty)

 7_0.jpg
(Đ/c Từ Phát Minh - Chủ tịch Công ty đại diện trao tặng Bằng khen cho đ/c Lê Hải Trang - Chủ tịch CĐCS Công ty, Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh)

Ngoài ra, tập thể Ban Nữ Công Công đoàn Công ty được tặng Cờ thi đua và 01 cá nhân được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2015.

 8_0.jpg
(Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động đại biện trao tặng cờ thi đua cho Ban Nữ Công CĐ Công ty)

 9_0.jpg

(Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động đại biện trao tặng Bằng khen cho bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch CĐBP VP.Công ty)

Bên cạnh đó, một trong những hoạt động nổi bật của Công ty trong năm qua; là phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới lề lối làm việc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để ghi nhận sự đóng góp của NLĐ, lãnh đạo Công ty đã quyết định khen thưởng cho  các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua này.

 10_0.jpg
(Đ/c Phan Đình Hùng -TGĐ Công ty tặng giấy khen cho 03 Nhóm và 02 cá nhân có giải pháp đạt mức 2)

 11_0.jpg
(Đ/c Nguyễn Thượng Vũ - Phó TGĐ Công ty tặng giấy khen cho 3 Nhóm sáng kiến có giải pháp đạt mức 3)

 12_0.jpg
(Đ/c Nguyễn Anh Dũng - Phó TGĐ Công ty, tặng giấy khen cho 4 cá nhân có giải pháp đạt mức 3)

Cũng tại hội nghị này, đ/c Phan Đình Hùng – Tổng Giám đốc Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2016, với các nội dung thi đua thiết thực và các chỉ tiêu cụ thể; nhằm động viên, khuyến khích CNVCLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Công ty năm 2016.

 15_0.jpg
(Đ/c Phan Đình Hùng – TGĐ Công ty phát động phong trào thi đua năm 2016)

Đặc biệt, nhằm để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động, tại Hội nghị đ/c Phan Đình Hùng – Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho người sử dụng lao động và đ/c Lê Hải Trang – Chủ tịch CĐCS Công ty, đại diện cho người lao động tiến hành ký kết TƯ LĐTT mới gồm những điều khoản theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2012.

 NIK_0965.jpg
(Ông Phan Đình Hùng -TGĐ Công ty và bà Lê Hải Trang - Chủ tịch CĐCS Công ty tiến hành Ký kết Thỏa Ước Lao Động tập thể mới).