C.Nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017 Hỏi đáp  |  Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2008  
 
 
TRA CỨU HÓA ĐƠN
Khu vực: [1]
Tên Khách hàng: [1]
Kỳ Hóa đơn: [2]
 Số Danh bộ: 
Chú ý : - Tên Khách hàng phải nhập chính xác nhưng không phân biệt chữ HOA và thường
- Danh bộ trên Hóa đơn là B99922400-1 thì nhập vào 99922400
- Chỉ tra cứu trên [1]: Khu vực và Tên Khách hàng hoặc trên [2]: Kỳ Hóa đơn và Số Danh bộ hóa đơn
Mã xác nhận (*)
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Trong các hình thức thanh toán tiền nước, bạn chọn hình thức thanh toán nào?