T.Hai, ngày 19 tháng 2 năm 2018 Hỏi đáp  |  Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2008  
 
 
TRA CỨU HÓA ĐƠN
Khu vực: [1]
Tên Khách hàng: [1]
Kỳ Hóa đơn: [2]
ID: [2] 
Chú ý : - Tên Khách hàng phải nhập chính xác nhưng không phân biệt chữ HOA và thường
- Chỉ tra cứu trên [1]: Khu vực và Tên Khách hàng hoặc trên [2]: Kỳ Hóa đơn và ID trên Biên nhận
Mã xác nhận (*)