T.Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2008  
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
GIÁ NƯỚC (từ 10-2014)
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ
(đồng/m3)
1. Hộ dân nghèo (có sổ)
    <= 08m3/hộ/tháng
4.500
2. Khách hàng sử dụng nước sinh hoạt 7.500
3. Khách hàng sử dụng nước sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 9.000
Giá nước trên đã bao gồm thuế VAT và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
Chi tiết...