T.Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2016 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2008  
 
 
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
Từ Khóa:   
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ
(đồng/m3)
1. Hộ dân nghèo (có sổ)
    <= 08m3/hộ/tháng
4.500
2. Khách hàng sử dụng nước sinh hoạt 8.000
3. Khách hàng sử dụng nước sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 10.000
Giá nước trên đã bao gồm thuế VAT và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
Chi tiết...
THĂM DÒ Ý KIẾN
Trong các hình thức thanh toán tiền nước, bạn chọn hình thức thanh toán nào?