DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

1. CHI NHÁNH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SĐT

1

Phạm Ngọc Kịch

Phó Giám đốc

0939007220

2

Nguyễn Thành Sơn

Phó Giám đốc

0983331522

3

Nguyễn Phùng Thúy Diễm

KTT - TP. Nghiệp vụ TH

0903852699

4

Lê Thanh Tâm

PP. Nghiệp vụ TH

0919560635

5

Nguyễn Thanh Việt

TP.Môi trường

0918656000

6

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

PP.Môi trường

0907445515

7

Võ Bá Phong

TP. Kỹ Thuật TC

Trưởng KV.H Tam Nông

0903692789

8

Phan Thị Phương Thảo

PP. Kỹ Thuật TC

0918366266

9

Ngô Văn Hòa

Trưởng KV TPCL

0989683875

10

Lê Hoàng Huy

Trưởng KV HCL

0918055545

11

Võ Trung Thiên

Trưởng KV TX.Hồng Ngự

0913787167

12

Huỳnh Văn Trung

Trưởng KV TPSĐ

0918356963

13

Dương Trân

Quản đốc Nhà máy

0979893854

14

Nguyễn Nhựt Duy

TT. Tổ DVKH TPCL

0919929907

15

Nguyễn Quang Trước

TT. Tổ DVKH TPSĐ

0939990678

16

Nguyễn Tấn Lợi

TT. Tổ TG&DV H.Tam Nông

0918973550

17

Bùi Minh Dung

TT. Tổ Cơ Khí

0913787219

18

Bùi Minh Trung

TT. Tổ Quản Trang

0989048838

19

Đặng Văn Bé Sáu

TT. Tổ DV TPCL

0917925346

20

Nguyễn Thị Vân An

TT. Tổ DV TPSĐ

0937444568

21

Nguyễn Hồng Nghĩa

TT. Tổ TG TPCL

0386801190

22

Nguyễn Trí Hòa

TT. Tổ TG&DV HCL

0932959339

23

Lê Kiến Trúc

TT. Tổ TG TX.Hồng Ngự

0906373648

24

Võ Tường Thu

TT. Tổ VHNM

0918975035


2. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM SÔNG TIỀN:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Trần Tiến Đạt

Giám đốc

0918789839

2

Nguyễn Trung Cang

P. Giám đốc

0918837931

3

Trần Minh Cường

P. Giám đốc

0982922525

4

Nguyễn Thành Nhân

Trưởng P.NV-TH

0907475104

5

Nguyễn Hữu Tính

Phó P.NV-TH

0963178207

6

Châu Vĩnh Lộc

Trưởng P.KT-TC

0939996906

7

Bùi Hữu Tài

Phó P.KT-TC

0932921102

8

Lê Vạn Hạnh

Trưởng P.QLSX

0919582383

9

Huỳnh Đăng Khôi

Phó P.QLSX

0907798825

10

Trịnh Minh Điền

Trưởng trạm Lấp Vò

0985572690

11

Cao Hoàng Nam

Trưởng trạm Lai Vung

0984158799

12

Nguyễn Văn Tươi

Trưởng trạm Châu Thành

0919079464

13

Ngô Minh Thành

Trưởng vùng 1 - SĐ

0982314379

14

Trần Bá Hòa

Trưởng vùng 2 - SĐ

0782804949

15

Nguyễn Trí Quốc

Trưởng vùng 3 - SĐ

0985889388

16

Dương Chí Linh

Trưởng vùng 4 - SĐ

0396646456

17

Lê Đặng Tuấn Anh

Trưởng vùng 5 - SĐ

0933471461

18

Trần Minh Tuấn

Trưởng vùng 6 - SĐ

0939262983

19

Đinh Phú Quốc

Trưởng vùng 7 - CT

0939206123

20

Nguyễn Khoa Trường

Trưởng vùng 8 - CT

09395591593. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÔNG BẮC SÔNG TIỀN:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Hồ Minh Cường

Giám đốc

0918114653

2

Nguyễn Minh Trung

P. Giám đốc

0941299009

3

Võ Văn Đưa

P. Giám đốc

02773501225

4

Lý Yến Khương

Trưởng P.NV-TH

0918325144

5

Võ Thị Kiều Oanh

Phó P.NV-TH

0973262728

6

Nguyễn Trần Trúc Thanh

Trưởng P.KT-TC

0918555989

7

Nguyễn Văn Nhẹ

Phó P.KT-TC

0903151951

8

Trần Minh Triết

Trưởng P.QLSX

0939502123

9

Nguyễn Hải Vân

Phó P.QLSX

0901273123

10

Nguyễn Văn Sang

Trưởng trạm HCL

0913606985

11

Nguyễn Ngọc Anh Luân

Trưởng trạm TQT

0908606499

12

Lê Thành Trung

Trưởng trạm Mỹ An

0918999524

13

Đào Sinh Vinh

Trưởng trạm Trường Xuân

0983174718

14

Bùi Duy Hiếu Lam

Trưởng trạm Mỹ Hiệp

0915724999

15

Trần Bùi Trung Hiếu

Trưởng vùng 1 - TPCL

0946011611

16

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng vùng 2 - TPCL

0939735117

17

Nguyễn Minh Nhựt

Trưởng vùng 3 - TPCL

0384965978

18

Huỳnh Kim Trung

Trưởng vùng 4 - TPCL

0917609980

19

Phạm Minh Tài

Trưởng vùng 5 - TPCL

0385868928

20

Nguyễn Tấn Tài

Trưởng vùng 6 - TPCL

03546369894. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂY BẮC SÔNG TIỀN:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Huỳnh Đăng Khoa

Giám đốc

0918616363

2

Trần Văn Dũng

P. Giám đốc

0918714084

3

Nguyễn Phong Vũ

P. Giám đốc

0918054854

4

Dương Mỹ Phương

Trưởng P.NV-TH

0907139390

5

Nguyễn Hoàng Vũ

Phó P.NV-TH

0942889153

6

Trần Minh Khải

Trưởng P.KT-TC

0946634902

7

Nguyễn Thành Quí

Phó P.KT-TC

0388797377

8

Tiêu Gia Bình

Trưởng P.QLSX

0907297297

9

Trần Ngọc Cần

Phó P.QLSX

0947918344

10

Lê Thanh Hiền

Trưởng trạm Tam Nông

0919128822

11

Lê Văn Thanh

Trưởng trạm Thanh Bình

0918366252

12

Bùi Tiến Thanh

Trưởng trạm An Long

0913937815

13

Trương Thanh Trung

Trưởng trạm H.Hồng Ngự -V5

0919953663

14

Lưu Đình Vang

Trưởng trạm Tân Hồng

0988222408

15

Trương Văn Nam

Trưởng vùng 1 - TX.HN

0853834959

16

Nguyễn Bảo Hậu

Trưởng vùng 2 - TX.HN

0858734959

17

Lê Văn Oanh

Trưởng vùng 3 - TX.HN

0855734959

18

Nguyễn Thanh Toán

Trưởng vùng 4 - H. Hồng Ngự

0913150022

19

Phạm Thanh Tuấn

Trưởng vùng 1 -TB

0917498424