C.Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2020 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Bình Thành (cuối nguồn), ngày 21/02/2020
Trạm Cấp nước Bình Thành
Địa chỉ: Quốc lộ 80, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Bình Thành (đầu nguồn), ngày 21/02/2020
Trạm Cấp nước Bình Thành
Địa chỉ: Quốc lộ 80, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Bình Thạnh (cuối nguồn), ngày 21/02/2020
Trạm Cấp nước Bình Thạnh
Địa chỉ: thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Bình Thạnh 2 (đầu nguồn), ngày 21/02/2020
Trạm Cấp nước Bình Thạnh 2
Địa chỉ: thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Chợ Mương Điều (nước mặt cuối nguồn), ngày 21/02/2020
Trạm Cấp nước Mương Điều
Địa chỉ: Chợ Mương Điều, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Chợ Mương Điều (nước mặt đầu nguồn), ngày 21/02/2020
Trạm Cấp nước Mương Điều
Địa chỉ: Chợ Mương Điều, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân Dương, ngày 21/02/2020
Trạm Cấp nước Tân Dương
Địa chỉ: Khu dân cư xã Tân Dương, huyện Lai Vung
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thị trấn Lai Vung (cuối nguồn), ngày 21/02/2020
Trạm Cấp nước Thị trấn Lai Vung
Địa chỉ: Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thị trấn Lai Vung (đầu nguồn), ngày 21/02/2020
Trạm Cấp nước Thị trấn Lai Vung
Địa chỉ: Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Phú Long, ngày 21/02/2020
Trạm Cấp nước Phú Long
Địa chỉ: Khu dân cư Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc.
12345...>>|