T.Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tam Nông (cuối nguồn), ngày 03/11/2020
Trạm Cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: khóm 2,Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tam Nông (đầu nguồn), ngày 03/11/2020
Trạm Cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Long (đầu nguồn), ngày 03/11/2020
Trạm Cấp nước An Long
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông.
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Long (cuối nguồn), ngày 03/11/2020
Trạm Cấp nước An Long
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông.
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân Hồng (Bình Phú đầu nguồn), ngày 03/112020
Trạm Cấp nước Tân Hồng
Địa chỉ: ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự (đầu nguồn), ngày 03/11/2020
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thanh Bình (cuối nguồn), ngày 03/11/2020
Trạm Cấp nước Thanh Bình
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thanh Bình (đầu nguồn), ngày 03/11/2020
Trạm Cấp nước Thanh Bình
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Mỹ Hiệp (đầu nguồn), ngày 03/11/2020
Trạm Cấp nước Mỹ Hiệp
Địa chỉ: ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Mỹ Hiệp (cuối nguồn), ngày 03/11/2020
Trạm Cấp nước Mỹ Hiệp
Địa chỉ: ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh
12345...>>|