C.Nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Hiệp, ngày 10/03/2021
Trạm Cấp nước An Hiệp
Địa chỉ: xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thị trấn Lai Vung (cuối nguồn), ngày 08/03/2021
Trạm Cấp nước Thị trấn Lai Vung
Địa chỉ: Quốc lộ 80, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thị trấn Lai Vung (đầu nguồn), ngày 08/03/2021
Trạm Cấp nước Thị trấn Lai Vung
Địa chỉ: Quốc lộ 80, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Bình Thành (cuối nguồn), ngày 08/03/2021
Trạm Cấp nước Bình Thành
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Bình Thành (đầu nguồn), ngày 08/03/2021
Trạm Cấp nước Bình Thành
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân (cuối nguồn), ngày 08/03/2021
Trạm Cấp nước Nha Mân
Địa chỉ: Quốc lộ 80, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân (đầu nguồn), ngày 08/03/2021
Trạm Cấp nước Nha Mân
Địa chỉ: Quốc lộ 80, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân 2 (nước mặt), ngày 08/03/2021
Trạm Cấp nước Nha Mân 2
Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Lộ Tiểu (nước mặt), ngày 08/03/2021
Trạm Cấp nước Lộ Tiểu
Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Châu Thành (cuối nguồn), ngày 08/03/2021
Trạm Cấp nước Châu Thành
Địa chỉ: Quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành.
12345...>>|