T.Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thanh Bình (nước mặt), ngày 23/7/2020
Trạm Cấp nước Thanh Bình
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Long (nước mặt), ngày 23/7/2020
Trạm Cấp nước An Long
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông.
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tam Nông (nước mặt), ngày 23/7/2020
Trạm Cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự (nước mặt), ngày 23/7/2020
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: ấp Thượng, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước TX. Hồng Ngự (nước mặt), ngày 24/7/2020
Trạm Cấp nước TX. Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, xã An Bình A,TX. Hồng Ngự.
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản (nước mặt), ngày 23/7/2020
Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản, phường 11, TP. Cao Lãnh
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Đông Bình (nước mặt), ngày 24/7/2020
Trạm Cấp nước Đông Bình
Địa chỉ: ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh.
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Cao Lãnh (nước mặt), ngày 24/7/2020
Trạm Cấp nước huyện Cao Lãnh
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh.
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Lộ Tiểu, ngày 24/7/2020
Trạm Cấp nước Lộ Tiểu
Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân 2, ngày 24/7/2020
Trạm Cấp nước Nha Mân
Địa chỉ: xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
12345...>>|