T.Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019 Danh sách Máy Bơm  |  Hỏi đáp  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Đông Bình, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước Đông Bình
Địa chỉ: ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh.
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp C, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp C
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp C, TP. Sa Đéc
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Sa Đéc, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước Sa Đéc
Địa chỉ: 207B, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Sa Đéc.
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tháp Mười, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước Tháp Mười
Địa chỉ: khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước TX. Hồng Ngự, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước TX. Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 80, phường An Lộc, TX. Hồng Ngự.
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tam Nông, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thanh Bình, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước Thanh Bình
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Lộ Tiểu, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước Lộ Tiểu
Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước Nha Mân
Địa chỉ: xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Ông Khởi, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước Ông Khởi
Địa chỉ: xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Mương Điều, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước Mương Điều
Địa chỉ: Chợ Mương Điều, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Cao Lãnh, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước huyện Cao Lãnh
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh.
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Long, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước An Long
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông.
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Cả Sách, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước Cả Sách
Địa chỉ: ấp Hòa Trung, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự.
» Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự, ngày 06/6/2019
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: ấp Thượng, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
THĂM DÒ Ý KIẾN
Trong các hình thức thanh toán tiền nước, bạn chọn hình thức thanh toán nào?