T.Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước xã Phú Hiệp (đầu nguồn), ngày 07/07/2022
Trạm cấp nước xã Phú Hiệp
Địa chỉ: xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông.
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước An Long (cuối nguồn), ngày 07/07/2022
Trạm cấp nước An Long
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông.
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước An Long (đầu nguồn), ngày 07/07/2022
Trạm cấp nước An Long
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông.
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước Tam Nông (đầu nguồn), ngày 07/07/2022
Trạm Cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước huyện Hồng Ngự (đầu nguồn), ngày 07/07/2022
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước TP. Hồng Ngự (cuối nguồn), ngày 07/07/2022
Trạm cấp nước Thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường An Lộc, TP. Hồng Ngự
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước TP. Hồng Ngự (đầu nguồn), ngày 07/07/2022
Trạm cấp nước Thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường An Lộc, TP. Hồng Ngự
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước Trường Xuân (cuối nguồn), ngày 07/07/2022
Trạm cấp nước Trường Xuân
Địa chỉ: ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước Trường Xuân (đầu nguồn), ngày 07/07/2022
Trạm cấp nước Trường Xuân
Địa chỉ: ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân Nghĩa (đầu nguồn), ngày 07/07/2022
Trạm Cấp nước Tân Nghĩa
Địa chỉ: ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh.
12345...>>|