T.Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020 Danh sách Máy Bơm  |  Hỏi đáp  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Sa Đéc (đầu nguồn), ngày 20/12/2019
Trạm Cấp nước Sa Đéc
Địa chỉ: 207B, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Sa Đéc.
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Sa Đéc (cuối nguồn), ngày 20/12/2019
Trạm Cấp nước Sa Đéc
Địa chỉ: 207B, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Sa Đéc.
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân An, ngày 20/12/2019
Trạm Cấp nước Tân An
Địa chỉ: phường An Hòa, TP. Sa Đéc.
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Phú Long, ngày 20/12/2019
Trạm Cấp nước Phú Long
Địa chỉ: Khu dân cư Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc.
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Bình Thành (đầu nguồn), ngày 27/12/2019
Trạm Cấp nước Bình Thành
Địa chỉ: Quốc lộ 80, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Bình Thành (cuối nguồn), ngày 27/12/2019
Trạm Cấp nước Bình Thành
Địa chỉ: Quốc lộ 80, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Bình Thạnh 2, ngày 27/12/2019
Trạm Cấp nước Bình Thạnh 2
Địa chỉ: thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thị trấn Lai Vung (đầu nguồn), ngày 27/12/2019
Trạm Cấp nước Thị trấn Lai Vung
Địa chỉ: Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thị trấn Lai Vung (cuối nguồn), ngày 27/12/2019
Trạm Cấp nước Thị trấn Lai Vung
Địa chỉ: Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tuyến dân cư Lai Vung, ngày 27/12/2019
Trạm Cấp nước TDC Lai Vung
Địa chỉ: TDC Lai Vung, Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung
12345...>>|