THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2018
KHU VỰC PHƯỜNG 4 - THÀNH PHỐ CAO LÃNH


STT

Thời gian

Lộ trình thu gom

1. Tuyến xe ép rác (xe ép rác 66A – 002.64, 66C- 014.08, 66A – 001.54, 66C- 083.15 chạy xoay vòng tuyến)

1

19 giờ15 - 19 giờ 40

Cầu Cái Tôm ngoài (19h15) →  Điểm thùng tập trung Xưởng COMBOSITE(19h20) →   Trường Cao Đẳng Y tế (19h40).

2

21 giờ 00 - 22 giờ 30

Đường Phạm Hữu Lầu (đoạn cầu Đúc đến cầu Cái Tôm) (21h00→ 21h15) → lấy hướng ngược lại (21h15 → 21h45) →  đường Thiên Hộ Dương (21h45) → đến Tôn Đức Thắng nối dài (22h30).

3

22 giờ 35 - 23 giờ 45

Đường Nguyễn Thái Học (đoạn Tôn Đức Thắng nối dài đến đường Trần Thị Thu) (22h35) → đường Trần Thị Nhượng (23h15) → Quán ăn 727 (đường Lê Văn Sao) (23h 45).

4

0 giờ 30 – 1 giờ 40

Điểm thùng đường Nguyễn Thái Học – Bùi Văn Kén (0h30) → Trung tâm Giới thiệu việc làm (0h40) → Điểm tập trung cầu Xếp Lá (lộ Hòa Đông) (0h50) → Quán Phố Cổ (1h00) → Điểm thùng tập trung Chợ cầu Sắc Vĩ (1h15) → Điểm tập trung đường Nguyễn Thị Lựu (1h40).

5

1 giờ 50 – 3 giờ 00

Điểm thùng Lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc (1h50) → Cầu Cái Tôm trong (2h00) → Đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ Cầu Cao Đẳng Y Tế đến Bảo tàng Đồng tháp) → vựa xoài Bạch Huệ (2h15) → UBND Phường 04 (3h00).

2. Tuyến xe ba gác

1

7 giờ 00 – 9 giờ 15

Đường Trần Tế Xương (Phường 4) (7h00) → đường Bùi Hữu Nghĩa (9h15).

2

10 giờ 45 – 12 giờ 30

Đường Trần Hữu Trang (10h45) → đường Rạch Ba Khía (12h30).

3

12 giờ 30 – 13 giờ 35

Đường Nguyễn Thị Lựu (12h30) → Đinh Bộ Lĩnh (từ Nguyễn Thị Lựu → Lộ Hòa Đông) (13h10) → Trần Thị Thu (từ trường Bùi Thị Xuân  → Nguyễn Thái Học) (13h35)

4

13 giờ 45

Đường Bà Huyện Thanh Quan (13h45).

5

14 giờ 30 – 17 giờ 30

 - Đường Lê Văn Sao (14h30)  → đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (15h00) →  hẻm 238 phía sau công an Thành Phố (đường Nguyễn Thái Học) (15h30) → đường Cao Thắng + các hẻm đường Cao Thắng (16h00) → trở ra cầu Cái Sâu → chạy ra cầu Cái Tôm → đường Lê Văn Đáng (17h00) → cầu Cái Tôm trong.
   - Đường Phan Đình Giót (15h10) → Nguyễn Văn Cừ (15h30)→ Bùi Văn Kén (15h50) → Phùng Hưng (16h00) → các hẻm đường Phùng Hưng 01 + 02 (16h10) →  Đinh Bộ Lĩnh (16h45) → Trần Thị Thu (từ Đinh Bộ Lĩnh  → trường Bùi Thị Xuân) (17h30).

6

17 giờ 30 – 20 giờ 00

Đường Nguyễn Thái Học (từ cầu Cái Tôm trong → cầu trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp) (17h30 → 20h00).