THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2018
KHU VỰC HUYỆN CAO LÃNH

Điện thoại: 02772 211 427 - 02773 851 983

STT

Thời gian

Lộ trình thu gom

1. Tuyến xe ép rác biển số 66A - 0793

1

15 giờ 00 - 16 giờ50

CDC Xã Mỹ Thọ (15h00) KDC + chợ Tân Hội Trung (15h40) Khu dân cư Rạch Miễu (16h00) đường Thống Linh (16h30) Trường Tiểu học Mỹ Thọ 2 (16h40) Đường 307(16h50).

2

17 giờ 00 - 18 giờ 30

Đường 3/2 (Khóm Mỹ Phú đất liền) (17h00) đường Nguyễn Văn Đừng(17h10) đường 30/4 (17h20) Bệnh viện huyện Cao Lãnh (17h40) Ngã tư Bưu Điện huyện Cao Lãnh (17h50) đi đổ tại Bãi rác Đập Đá (18h30).

3

19 giờ 00 – 20 giờ 10

Bắt đầu từ cầu Mương Trâu (19h00) ngã tư Bưu Điện huyện Cao Lãnh (19h15) CDC Mỹ Tây (19h30) Chợ Doi Me – đường Nguyễn Văn Khải (20h10).

4

20 giờ 40 – 21 giờ 20

Quốc lộ 30 (đoạn Ngã tư Bưu Điện cầu Cần Lố) bên phải (20h40) vòng lại Quốc lộ 30 (đoạn Ngã tư Bưu Điện cầu Cần Lố) bên trái (20h50) ngã tư Bưu Điện huyện Cao Lãnh (21h00) Bệnh viện Phổi (21h10)  đi đổ tại Bãi rác Đập Đá (21h20).

5

21 giờ 50 – 0 giờ 00

Bắt đầu từ cầu Cần Lố (21h50) Lò Giết Mổ huyện Cao Lãnh (22h00) Chợ An Bình (22h15) Trại giam An Bình + CDC + chợ xã Nhị Mỹ (22h15 23h00) Chợ An Bình - Quốc lộ 30  (23h00) cầu Cần Lố (23h30) Bãi rác Đập Đá (0h00).

2. Tuyến xe ép rác biển số 66A - 001.35

1

16 giờ 00 - 17 giờ 00

Bắt dầu từ Chợ Bình Hàng Trung (16h00) chợ Mỹ Long (16h15) Cụm dân cư Cồn Trọi (16h30) cụm dân cư Bình Thạnh (17h00).

2

17 giờ 00 - 19 giờ 00

Chợ Miễu Trắng chợ Mỹ Hiệp (17h15) đường ra bến đò Mỹ Long – Bình Thạnh cũ.. (17h30)   các hộ dân dọc Quốc lộ 30 (18h15) → Đi đổ tại bãi rác Đập Đá (19h00).

3

19 giờ 30 - 21 giờ 00

Bắt đầu lấy rác các hộ dân dọc Quốc lộ 30 (19h30) Chợ đầu mối trái cây (20h30)  các hộ dân dọc quốc lộ 30 (21h00).

4

21 giờ 45 - 23 giờ 30

Cụm dân cư + chợ Bình Hàng Tây (21h45) khu dân cư Bình Hàng Trung (22h30) các trường học và hộ dân dọc theo Quốc lộ 30 (23h00) Đi đổ tại bãi rác Đập Đá (23h30).

5

0 giờ 00 - 2 giờ 00

Bắt đầu từ chợ Mỹ Xương cũ + chợ Mỹ Xương mới (0h00) các hộ dân dọc Quốc lộ 30 (1h00) chợ Thị trấn Mỹ Thọ (1h45) Đi đổ tại bãi rác Đập Đá (2h00).