THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2018
  CÁC TUYẾN VÀNH ĐAI - THÀNH PHỐ SA ĐÉC

STT

Thời gian

Lộ trình thu gom

Tuyến xe ép rác biển số 66C - 079.63

Chuyến 1

9h00 - 10h30

KDC Ông Thắng

Vành đai

KDC Văn Thắng

Điểm thùng 853

Bình Tiên

KDC Chợ Ma

Đường Hùng Vương nối dài (Từ Cầu Rạch Rắn đến Vành Đai)

KDC kiểu mới xã Tân Phú Đông

Ấp Phú Thành - Tân Phú Đông (Đường làng bột)

Chuyến 2

10h30 - 12h30

QL80 (Từ cầu Hòa Khánh - ranh giới H. Châu Thành)

Bệnh viện Sa Đéc

KDC P2

Chuyến 3

12h30 -14h00

Chợ Nông Sản

Dạ Cầu Hòa Khánh

Vựa Mía

điểm thùng PCCC *

điểm thùng nhà mồ*

Chuyến 4

14h00 - 15h45

Điểm thùng cầu Nhà Thờ

Điểm thùng UBND P2

Bến xe

KDC P2 *

Bắp cải (Vựa Bà Lan)

Chuyến 5
và 6

15h45 - 16h30

 Vựa bắp cải