THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2018
KHU VỰC XÃ MỸ TRÀ - THÀNH PHỐ CAO LÃNH


STT

Thời gian

Lộ trình thu gom

1. Tuyến xe ép rác (xe ép rác 66A – 002.64, 66C- 014.08, 66A – 001.54, 66C- 083.15 chạy xoay vòng tuyến)

1

15 giờ 30 - 15giờ 40

Từ Ngã 4 Quảng Khánh → cầu Ông Hoành

2

23 giờ 25 - 23 giờ 35

Chợ và KDC Rạch Chanh

2. Tuyến xe ép rác biển số 66A - 071.76

1

17 giờ 45 - 18giờ 15

KDC Quảng Khánh

3. Tuyến xe ba gác

1

15 giờ 30 – 16 giờ 50

Hẻm đường Phùng Khắc Khoan (15h30) → hẻm đường Lê Duẩn (từ khu du lịch Mỹ Trà đến cầu Rạch Chanh) (16h50).

2

17 giờ 10 – 17 giờ 45

Hẻm đường Trịnh Thị Cánh (từ cầu Rạch Chanh đến cống Bà Mụ) (17h10)

→ Khu dân cư Rạch Chanh (17h45).

3

20 giờ 00  – 20 giờ 30

Đường Lê Duẩn (từ cầu Rạch Chanh đến cầu Bà Vại) (20h00-20h30).