SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “VĂN HÓA DOANH NGHIỆP”

Chiều ngày 07/3/2017 tại Hội trường Khu du lịch Mỹ Trà, Công ty DOWASEN và PETIMEX  đã phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Văn hóa doanh nghiệp”, cho khoảng 400 CNVCLĐ của hai đơn vị. Báo cáo chuyên đề là PGS – TS Huỳnh Văn Sơn – trưởng Khoa Tâm lý trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.

 7.3.2017 VAN HOA DOANH NGHIEP 063.jpg

Nội dung xoay quanh về cách ứng xử văn minh trong nội bộ doanh nghiệp, trong quan hệ với đối tác khách hàng bằng những câu chuyện, tình huống có thật, sinh động và gợi mở cho người nghe những suy nghĩ về trách nhiệm của mình trong việc xây dựng văn hóa đơn vị, lao động sáng tạo để đạt năng suất và chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 7.3.2017 VAN HOA DOANH NGHIEP 112.jpg

(PGS – TS Huỳnh Văn Sơn
cùng các CNVCLĐ tạo những tình huống ứng xử thực tế sinh động tại buổi học)

Đây là sinh hoạt chuyên đề thiết thực, bổ ích cần được tổ chức thường xuyên để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, yếu tố quan trọng trong nền kinh tế hội nhập và cạnh tranh gay gắt hiện nay.

 7.3.2017 VAN HOA DOANH NGHIEP 078.jpg

 7.3.2017 VAN HOA DOANH NGHIEP 062.jpg

 0 7.3.2017 VAN HOA DOANH NGHIEP 175.jpg

(Đ/c Phan Đình Hùng - Tổng Giám đốc Công ty đại diện trao tặng hoa cho PGS – TS Huỳnh Văn Sơn)