HỘI NGHỊ SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
LẦN THỨ IX GIỮA NHIỆM KỲ 2015 – 2020 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2018, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng bộ Công ty.


 DHDB DangIX (0).jpg

Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh và các đồng chí đại diện các Ban (Văn phòng) Đảng ủy Khối. Và 86 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí cấp ủy viên các chi bộ; các đồng chí đảng viên là giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh (và tương đương) không là cấp ủy viên; ban chấp hành các đoàn thể và đảng viên tiêu biểu.

 DHDB DangIX (1).jpg

Hội nghị đã nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công trình bày các văn bản như:
(1) Dự thảo Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Công ty giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 (kèm theo Bảng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các phụ lục số liệu);
(2) Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020;
(3) Tài liệu kèm theo là: Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng ủy Công ty giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 DHDB DangIX (2).jpg

Hội nghị diễn ra với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao; các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghiên cứu, thảo luận và thống nhất cao với các văn bản trình tại Hội nghị. Toàn thể Hội nghị thống nhất với những nhận định đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm nữa đầu nhiệm kỳ và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện từ nay đến năm 2020.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Đức Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể Đảng bộ Công ty trong thời gian qua. Đồng thời định hướng một số nội dung để Đảng bộ Công ty nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới.

 IMG_0027.jpg

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty cũng đã tiến hành trao Bằng khen cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Thượng Vũ, Bí thư Đảng ủy Công ty: Đã đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2012 – 2016). Đồng thời, cũng trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh cho các đồng chí: Phạm Chí Thức, Huỳnh Đăng Khoa, Hồ Minh Cường, Trần Minh Cường và Châu Vĩnh Lộc đã đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2013 – 2017).

 DHDB DangIX (3).jpg

(Đ/c Huỳnh Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh đại diện trao Bằng khen cho đ/c Nguyễn Thượng Vũ, Bí thư Đảng ủy Công ty)

 DHDB DangIX (4).jpg

(Đ/c Huỳnh Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh đại diện trao tặng Giấy khen củ cho các đồng chí đã đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2013 – 2017))

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thượng Vũ, Bí thư Đảng ủy Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Tại Hội nghị, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tinh thần Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty tại Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Công ty.

 DHDB DangIX (5).jpg