Thực hiện kế hoạch Số 04-HD/ĐTN ngày 23/4/2019 của Đoàn CS Công ty về tổ chức Đại hội đoàn các Chi đoàn trực thuộc Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2022, từ ngày 09/05/2019 đến ngày 17/05/2019, 05 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức thành công Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022.

  Tại các Đại hội, BCH các chi đoàn đã báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2018 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2022; báo cáo kiểm điểm của BCH các chi đoàn nhiệm kỳ vừa qua; tiến hành thảo luận các nội dung của Báo cáo tổng kết, đóng góp ý kiến cho phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các Đại hội cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đoàn viên, thống nhất đưa vào Nghị quyết để thực hiện trong nhiệm kì tới. 

  Tiếp thu các nội dung chỉ đạo chung của Đại diện Chi ủy và Đại diện Đoàn cơ sở Công ty; từ đó tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, xung kích trong tập thể đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng Đoàn Cơ sở Công ty ngày càng phát triển và vững mạnh.

Các Đại hội đã bầu BCH các Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022, cụ thể:

* BCH Chi đoàn Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền: 05 đồng chí.
Đ/c Cao Thị Huyền Trang – Bí thư, Đ/c Nguyễn Hoàng Phong Lâm – Phó Bí Thư; Đ/c Phạm Minh Tuấn, Mai Thanh Hùng, Phạm Hồng Nhung - UV BCH

 dbst.jpg

 dbst2.jpg

* BCH Chi đoàn Văn Phòng Công ty: 05 đồng chí.
 Đ/c Nguyễn Văn Nhựt – Bí thư, Đ/c Dương Từ Đăng Khoa – Phó Bí Thư; Đ/c Lê Hoàng Quân, Lâm Thị Ngọc Anh,  Nguyễn Hoàng Phi Hải - UV BCH.

 vpcty.jpg

 vpcty2.jpg

* BCH Chi đoàn Chi nhánh Dịch vụ Môi trường: 03 đồng chí.
 Đ/c Nguyễn Thị Vân An – Bí thư, Đ/c Bùi Nguyễn Tấn Tài – Phó Bí Thư; Đ/c Nguyễn Hồng Nghĩa - UV BCH.

 dvmt.jpg

 dvmt2.jpg

* BCH Chi đoàn Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền: 05 đồng chí.
 Đ/c Lê Đặng Tuấn Anh – Bí thư, Đ/c Bạch Anh Khoa – Phó Bí Thư; Đ/c Lê Ngọc Xuân Thu, Lâm Trọng Hiếu,  Nguyễn Quốc Nam - UV BCH

 nst.jpg

 nst1.jpg


* BCH Chi đoàn Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền: 05 đồng chí.
 Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Bí thư, Đ/c Trần Ngọc Cần – Phó Bí Thư; Đ/c Bùi Thị Ngọc Hà, Nguyễn Tấn Lợi,  Nguyễn Thanh Toán - UV BCH

 tbst.jpg

 tbst2.jpg

BCH các Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã ra mắt trước Đại Hội và nêu cao quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu đã thống nhất trong Nghị quyết.

Nguyễn Thanh Hữu