Hôm nay, ngày 24/5/2019 tại Văn phòng công ty Đoàn cơ sơ Công ty DOWASEN đã tổ chức Hội nghi sơ kết thực nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ VII,  nhiệm kỳ 2017 – 2019  và bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến năm 2022:

 image001.jpg

Dự Hội nghị:
Về phía Đại diện Đoàn khối các cơ quan Tỉnh: đồng chí Nguyễn Minh Trung, Phó Bí Thư Đoàn khối các cơ quan Tỉnh.
Về phía các đoàn thể Công ty: đồng chí Bùi Minh Nhựt, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn cơ sở Công ty.

 image002.jpg
 image003.jpg

Về dự Hội nghị có 27 đồng chí là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên là các đồng chí UV.BCH Đoàn cơ sở, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn trực thuộc NK 2019 – 2022, các đồng chí là đoàn viên xuất sắc đến dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết,đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần VIII Đoàn cơ sở Công ty, NK 2017 – 2019.
Đã lắng nghe đồng chí Trần Minh Tuấn Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty đã thông qua Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiên đến năm 2022.

Theo Báo cáo nhiệm kỳ 2017 - 2019, Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở Công ty đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu trên tất cả các mặt công tác, tạo ra sự chuyển biến đáng kể trong công tác tập hợp, giáo dục đoàn viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các phong trào hoạt động gắn liền với hoat động sản xuất của đơn vị. 

Nhìn chung nhiệm kỳ 2017 - 2019 công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở đã tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị, được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và BTV Đoàn khối các cơ quan Tỉnh đánh giá cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, nâng cao năng suất đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Trung, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của BCH Đoàn cơ sở Công ty trong phong trào đoàn và cũng như trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó đồng chí cũng đã nêu ra 07 vấn đề cần bổ sung, đề nghị BCH Đoàn cơ sở Công ty nghiên cứu rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động trong phong trào đoàn trọng tâm là phải gắn kết với hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

 image004.jpg

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Trung cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền đơn vị tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện để Đoàn Thanh niên hoạt động đạt kết quả tốt. Đồng thời, tin tưởng với những kết quả đã đạt được của Đoàn cơ sở Công ty trong nhiệm kỳ 2017 – 2019 qua, với quyết tâm của toàn thể đoàn viên thanh niên, sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn cơ sở Công ty DOWASEN sẽ hoàn thành tốt phương hướng và các chỉ tiêu mà Hội nghị đã thông qua, luôn phát huy là đơn vị xuất sắc nằm trong tóp đầu của Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh.

Hội nghị đã tiếp thu 11 lượt ý kiến của các Đoàn viên thanh niên

 image005.jpg
 image006.jpg
 image007.jpg

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hữu tiếp thu những ý kiến đóng góp và nghiên cứu, bổ sung vào phương hướng, xây dựng kế hoạch thực hiện của thời gian tới. Đồng thời, kết luận những nội dung quan trọng và đề nghị cán bộ Đoàn, ĐVTN và các chi đoàn trực thuộc cần tập trung triển khai thực hiện từ nay đến năm 2022.

 image008.jpg