HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019

 0._Toàn_c_nh_H_i_ngh_.jpg

Vào ngày 22 tháng 3 năm 2019, Công ty CP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người Lao động năm 2019 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm qua, cùng trao đổi, bàn bạc đề ra kế hoạch hoạt động của đơn vị trong năm tới.
Hội nghị đã được nghe các đại diện của Ban Tổng giám đốc và BTV Công đoàn cơ sở Công ty thông qua các văn bản như:

- Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

 1.jpg
(Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019)

- Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động các chi nhánh năm 2019 và tổng hợp ý kiến đóng góp;

- Báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2018;

- Báo cáo Quỹ Xã hội;

- Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2019 – 2022;

- Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

 3.jpg
 (Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2018)

 5.jpg
(Bà Lê Hải Trang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trình bày
Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2019 - 2022  và Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019)

Hội nghị đã tiếp thu của 08 đại biểu với 09 ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, thể hiện sự quyết tâm của từng thành viên thuộc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

 6.4.jpg
(Một số đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị)

Tại Hội nghị, đại diện Người lao động, bà Lê Hải Trang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty và ông Nguyễn Văn Để, Tổng Giám đốc Công ty, Người sử dụng lao động đã ký kết thỏa ước Lao động tập thể giai đoàn 2019 – 2022.

 7.jpg
(Ký kết TƯLĐTT giữa Người sử dụng lao động và đại diện Người lao động)

Đến dự và tham gia cùng Hội nghị, ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 8.jpg
(Ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Sau buổi làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội nghị đại biểu Người lao động DOWASEN năm 2019 đã thành công tốt đẹp.

Qua đó, Hội nghị cũng đã khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân có những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2018, cụ thể:

- Trao Bằng khen “Về thành tích – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho: 04 tập thể và 05 cá nhân.

 9.jpg
 (Ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty trao Bằng khen của UBND Tỉnh cho 04 tập thể)

 10.jpg
 (Ông Nguyễn Văn Để, Tổng giám đốc Công ty trao Bằng khen của UBND Tỉnh cho 05 cá nhân)

- Trao Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho: 08 tập thể.

 11.jpg
(Bà Đặng Thị Kim Đang và ông Nguyễn Trọng Tịnh trao Danh hiệu của UBND Tỉnh cho 08 tập thể)

Bên cạnh đó, một trong những hoạt động nổi bật của Công ty trong năm qua; là phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới lề lối làm việc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để ghi nhận sự đóng góp của NLĐ, lãnh đạo Công ty đã quyết định khen thưởng cho  các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua này.

- Khen thưởng: 05 nhóm giải pháp, sáng kiến năm 2018 - “Giải pháp đạt Mức 2”:

 12.jpg
(ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty tặng Giấy khen cho 05 tập thể có giải pháp đạt mức 2)

- Khen thưởng: 06 nhóm giải pháp, sáng kiến năm 2018 - “Giải pháp đạt Mức 3”

 13.jpg
(ông Nguyễn Văn Để, Tổng Giám đốc Công ty tặng Giấy khen cho 06 tập thể có giải pháp đạt mức 3)

- Và biểu dương 02 cá nhân có giải pháp, sáng kiến năm 2018 - “Giải pháp đạt mức Khuyến khích”.