THÔNG TIN DOWASEN- CHI NHÁNH XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ

- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ phần Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp – Chi nhánh Xây Lắp Và Vật Tư.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 5114000333 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 10/10/2006 và thay đổi lần thứ nhất ngày 12/03/2007.

- Trụ sở: Số 01, đường Nguyễn Huệ - phường 1 - TP.Cao Lãnh - Đồng Tháp.

- Điện thoại: 0277. 3 851827   – Fax: 0277. 3 859626

- Email: xnxaylapvavattu@yahoo.com.vn

- Tài khoản: 1020 10000 312 286 tại Ngân Hàng Công Thương CN Đồng Tháp.

- Mã số thuế: 1400101205011.

=> Lĩnh vực hoạt động và năng lực chuyên môn:
=> Các Công trình tiêu biểu Chi nhánh thực hiện:

xay lap vat tu.jpg