LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA
DOWASEN - CHI NHÁNH XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ

I. Ngành nghề kinh doanh :

1. Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn (cầu, đường, thoát nước, vỉa hè, công viên, cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, nghĩa trang nhân dân, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải).

2. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước. Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư, sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước, dịch vụ đô thị.

II. Năng lực về tài chính:

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp – Chi nhánh Xây lắp và Vật tư đơn vị trực thuộc, hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp. Hiện nay Công ty đang sở hữu một tài sản rất lớn, với nguồn vốn của nhà nước dùng làm kinh phí hoạt động. Công ty đã trang bị đầy đủ phương tiện làm việc cho từng CBCNV, Công ty có nguồn thu nhập ổ định, thường xuyên và ngày càng phát triển.

Nguồn vốn của Công ty đảm bảo cho Công ty hoạt động lâu dài và bền vững.

III. Năng lực về con người:

- Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp – Chi nhánh Xây lắp và Vật tư là nơi tập hợp nhiều thành viên có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành như: xây dựng, giao thông, thủy lợi, cơ khí, điện, cấp thoát nước v.v… đã làm việc trong một thời gian dài với nhiều kinh nghiệm trong công việc thi công các công trình. Trong đó có người đã trải qua 30 năm kinh nghiệm trong ngành, bên cạnh còn có đội ngũ cán bộ trẻ năng động và sáng tạo từng tham gia thi công nhiều công trình đạt chất lượng cao.
- Với sự tập hợp của các thành viên trên trong những năm qua, đội ngũ cán bộ đã cộng tác, chung sức, hỗ trợ, bổ sung cho nhau tạo nên một tập thể đoàn kết sáng tạo và dày dạn kinh nghiệm. Bên cạnh đó Chi Nhánh còn có một lực lượng công nhân lành nghề, nhiều người có bậc thợ 7/7. Đây là lực lượng nòng cốt để triển khai thực hiện công trình một cách nhanh nhất và đạt chất lượng cao nhất.

IV. Năng lực về thiết kế:
Ngoài lực lượng cán bộ công nhân viên được nêu ở trên, Chi Nhánh còn sở hữu một số lượng máy móc, thiết bị đảm bảo cho công trình được hoàn thành sớm và tốt nhất.


Với năng lực dồi dào trên tất cả các mặt cùng với kinh nghiệm nhiều năm trong việc thi công các công trình chuyên ngành cấp thoát nước, xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp – Chi nhánh Xây lắp & Vật tư đã và sẽ xây dựng được những công trình đảm bảo về chất lượng, mỹ quan và bền vững.