NHỮNG THỦ TỤC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

1.    Thủ tục đề nghị nâng, dời, kiểm tra đồng hồ, tạm ngưng hoặc mở lại đồng hồ nước:
Khách hàng đến liên hệ tại văn phòng trạm, chi nhánh cấp nước ở địa phương nơi mình cư trú để nhận và điền vào mẫu theo nội dung yêu cầu và nộp lại hoặc vào trang web www.dowasen.com để thực hiện Đăng ký Dịch vụ trực tuyến. Đơn vị Cấp nước ở địa phương sẽ hướng dẫn cụ thể các vấn đề có liên quan và hẹn thời gian giải quyết.
Chi phí thực hiện các dịch vụ trên do khách hàng thanh toán.

2.    Thủ tục sang tên trên Hợp đồng dịch vụ cấp nước:
Hồ sơ gồm có:
-    Đề nghị sang tên theo mẫu Công ty.
-    Kèm theo 1 trong các giấy tờ nêu ở phần II.
-    Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.
Các Chi nhánh, trạm cấp nước tiếp nhận hồ sơ và ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước với khách hàng.
Chi nhánh phát hiện khách hàng đã thay đổi chủ sở hữu nhà ở, nhưng đồng hồ đo nước kèm theo chưa thay đổi tên phù hợp thì phải thông báo và hướng dẫn cho khách hàng biết để làm thủ tục sang tên, ký lại hợp đồng. Nếu quá 3 tháng  kể từ ngày thông báo mà khách hàng không thực hiện thì Chi nhánh sẽ tạm ngừng cung cấp nước.

(Tải phiếu yêu cầu)
(Chi tiết Quy định Thủ tục Lắp đặt Đồng hồ đo nước)