Vào ngày 16/01/2014 Ban Chấp hành CĐCS đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2013.
Tham dự đại hội có đ/c Từ Phát Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, đ/c Phan Đình Hùng – Tổng Giám đốc Công ty, đ/c Lê Hải Trang - Chủ tịch CĐCS, đ/c Phạm Văn Trung - Chủ tịch Hội CCB Công ty, đ/c Nguyễn Minh Trung - Bí thư Đoàn ủy Công ty; các đồng chí ủy viên BCH CĐCS, ủy viên UBKT CĐCS, Ban Tài chính CĐCS, ủy viên Ban Chấp hành CĐBP các chi nhánh và 5 đồng chí được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2013 và chương trình hoạt động năm 2014; báo cáo kết quả hoạt động nữ công năm 2013 và triển khai chương trình hoạt động năm 2014; báo cáo kết quả thi đua năm 2013; thông qua Quy chế Thi đua Khen thưởng, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS, kế hoạch tổ chức Đại hội CNVCLĐ năm 2014…

2.jpg

(Đ/c Lê Hải Trang - Chủ tịch CĐCS đại diện CĐCS Công ty nhận Bằng khen LĐLĐ Tỉnh)


Nhân dịp này CĐCS Công ty và 5 cá nhân cũng được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh. Ngoài ra; CĐCS cũng tặng giấy khen cho 32 CĐV có công, 114 CĐV xuất sắc, 29 phụ nữ Hai giỏi và các CĐBP đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào như: Vững mạnh xuất sắc, “Xanh – Sạch – Đẹp”, Tìm hiểu pháp luật, An toàn giao thông, Phổ cập tin học…

1.jpg

(5 cá nhân được nhận bằng khen của LĐLĐ Tỉnh)