THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC KHU VỰC CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

1. DOWASEN - Chi nhánh Cấp nước số 1: gồm thành phố Sa Đéc, huyện Châu Thành

- Trụ sở đặt tại: số 207b, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277. 3 861 814           -     Fax: 0277. 3 865 366
- Mã số thuế: 1400101205-009
- Số Tài khoản: 102010000314589 Ngân hàng Công Thương, Tp. Sa Đéc

2. DOWASEN - Chi nhánh Cấp nước số 2: gồm thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh

- Trụ sở đặt tại: 01, Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277. 3 852 826           –    Fax: 0277. 3 852 826
- Mã Số Thuế: 1400101205010
- Số Tài khoản: 102010000312200

3. DOWASEN - Chi nhánh Cấp nước số 3: gồm huyện Thanh Bình, huyện Tam Nông và thị tứ An Long

- Trụ sở đặt tại: khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277. 3 833 153
- Mã Số Thuế: 1400101205-002
- Số Tài Khoản: 6507201000506 tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thanh Bình


4. DOWASEN - Chi nhánh Cấp nước số 4: gồm Thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và xã Bình Thạnh

- Trụ sở đặt tại: QL30, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277. 3 837 319
- Mã Số Thuế: 1400101205-001
- Số Tài Khoản: 102010000313708 -Ngân hàng Công thương, phòng Giao dịch số 4

5. DOWASEN - Chi nhánh Cấp nước số 5: gồm huyện Lấp Vò và huyện Lai Vung

- Trụ sở đặt tại: Quốc lộ 80, ấp Bình Phú, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277. 3 845 047
- Mã Số Thuế: 1400101205-013
- Số Tài Khoản: 102010001252912- Ngân hàng Công thương, phòng Giao dịch số 6

6. DOWASEN - Chi nhánh Cấp nước số 6: gồm huyện Tháp Mười và xã Trường Xuân

- Trụ sở đặt tại: Hùng Vương, Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277. 3 824 914


Số điện thoại liên hệ của các nhà máy nước:

1.     

Nhà máy nước Sa Đéc:

0277. 3 861 814

2.     

Nhà máy nước Châu Thành:

0277. 3 840 102

3.     

Nhà máy nước TP. Cao Lãnh:

0277. 3 851 634 - 3 852 826

4.     

Nhà máy nước Trần Quốc Toản:

0277. 3 891 520

5.     

Nhà máy nước huyện Cao Lãnh:

0277. 3 822 129

6.     

Nhà máy nước huyện Tháp Mười:

0277. 3 824 914

7.     

Nhà máy nước Trường Xuân:

0277. 3 955 399

8.     

Nhà máy nước Thanh Bình:

0277. 3 833 153

9.     

Nhà máy nước Tam Nông:

0277. 3 827 023

10.  

Nhà máy nước An Long:

0277. 3 981 744

11.  

Nhà máy nước Hồng Ngự:

0277. 3 837 319

12.  

Nhà máy nước Tân Hồng:

0277. 3 830 555

13.  

Nhà máy nước Lấp Vò:

0277. 3 845 047

14.  

Nhà máy nước Bình Thành - Lấp Vò:

0277. 3 680 489

15.  

Nhà máy nước Lai Vung:

0277. 3 848 268