T.Tư, ngày 24 tháng 10 năm 2018 Hỏi đáp  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  
 
 
Lịch sử hình thành Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP Đồng Tháp là một trong những tỉnh ĐBSCL, có đường biên giới dài trên 50 km, tiếp giáp với tỉnh PrayVeng (Campuchia), dân số khoảng 1,6 triệu người. Địa giới hành chính của tỉnh ... Chi tiết

1
THĂM DÒ Ý KIẾN
Trong các hình thức thanh toán tiền nước, bạn chọn hình thức thanh toán nào?