C.Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018 Hỏi đáp  |  Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2008  
 
 
Giới thiệu Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

GIỚI THIỆU CÔNG TY Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP Tên giao dịch quốc tế:DONG THAP WATER SUPPLY & URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANYTên giao dịch: DOWASEN JSC Tên viết tắt: DOWASENMã số doanh nghiệp: ... Chi tiết

1
THĂM DÒ Ý KIẾN
Trong các hình thức thanh toán tiền nước, bạn chọn hình thức thanh toán nào?