T.Tư, ngày 24 tháng 10 năm 2018 Hỏi đáp  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  
 
 
Chức năng nhiệm vụ Công ty DOWASEN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÔNG TY DOWASENHiện tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đang kinh doanh các ngành nghề và thực hiện những nhiệm vụ chính được giao như: 1. Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu ... Chi tiết

1
THĂM DÒ Ý KIẾN
Trong các hình thức thanh toán tiền nước, bạn chọn hình thức thanh toán nào?