C.Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018 Hỏi đáp  |  Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2008  
 
 
Chức năng nhiệm vụ Công ty DOWASEN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÔNG TY DOWASENHiện tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đang kinh doanh các ngành nghề và thực hiện những nhiệm vụ chính được giao như: 1. Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu ... Chi tiết

1
THĂM DÒ Ý KIẾN
Trong các hình thức thanh toán tiền nước, bạn chọn hình thức thanh toán nào?