HƯỚNG DẪN GHI CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ NƯỚC TRÊN ZALO

Để ghi chỉ số đồng hồ nước trên Zalo, khách hàng đăng ký thông tin Zalo (chỉ thực hiện 01 lần duy nhất)

1. Đăng ký thông tin Zalo (thực hiện 01 lần duy nhất):

 gcs1.jpg
2. Đăng ký đồng hồ nước cần ghi chỉ số:

 zlo1.jpg

 zlo2.jpg

Nếu khách hàng muốn đăng ký ghi thêm đồng hồ nước khác thì vào mục GHI CHỈ SỐ, bấm “+ Đăng ký thêm khách hàng” trong Danh sách đăng ký ghi chỉ số và đăng ký như bước 4.

Lưu ý: Khi khách hàng đã ghi chỉ số đồng hồ nước bằng Zalo thì DOWASEN sẽ không in phiếu báo gởi cho khách hàng mà nhắn tin tiền nước sạch và rác thải qua Zalo của người ghi. Do đó, khách hàng chỉ nên ghi chỉ số các đồng hồ nước của gia đình để nhận và biết thông tin thanh toán tiền nước sạch và rác thải hàng tháng qua tin nhắn Zalo.

 zlo3.jpg


3. Ghi chỉ số đồng hồ trên Zalo:

Đến thời gian ghi vào 02 ngày cuối tháng, Dowasen sẽ tự động gởi thông báo để khách hàng vào ghi chỉ số đồng hồ trên Zalo.

 gcs2.jpg

 gcs3.jpg

 gcs4.jpg