T.Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
THÔNG BÁO Về Lịch Trình Thu Gom Rác Năm 2023 Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Tháp

Công ty DOWASEN kính thông báo đến Quý khách hàng lịch trình thu gom rác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023, cụ thể như sau... Chi tiết
Các Dịch vụ Môi trường Đô thị

Chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp – Chi nhánh Dịch vụ Môi trường là đơn vị chuyên trách duy nhất trong Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp thực hiện các công tác về môi trường, được thành lập theo Quyết định Số ... Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án thu các dịch vụ tại Nghĩa trang Nhân dân thành phố Cao Lãnh

Quyết định Về việc phê duyệt phương án thu các dịch vụ tại Nghĩa trang Nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Quyết định số 302/QĐ-UBND-NĐ, ngày 15/11/2021. Đơn giá dịch vụ hỏa táng, Lưu trữ tro cốt... Chi tiết
Lịch Trình Thu Gom Rác Thải - Khu vực Thị trấn Mỹ An, xã Mỹ Hòa, Trường Xuân, Mỹ An, Mỹ Quý, Đốc Binh Kiều, Tân Kiều - huyện Tháp Mười

... Chi tiết
Lịch Trình Thu Gom Rác Thải - Khu vực Thị trấn Mỹ An, xã Phú Điền, Thanh Mỹ, Láng Biển, Mỹ Đông, Mỹ Quí, Trường Xuân - huyện Tháp Mười

... Chi tiết
Lịch Trình Thu Gom Rác Thải - Khu vực thị trấn Mỹ An - huyện Tháp Mười

... Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đơn giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2019;... Chi tiết
Lịch Trình Thu Gom Rác Thải Khu vực xã Bình Thạnh - TP. Hồng Ngự

... Chi tiết
Lịch Trình Thu Gom Rác Thải - Khu vực Phường An Lạc - TP. Hồng Ngự

... Chi tiết
Lịch Trình Thu Gom Rác Thải khu vực phường An Thạnh - TP. Hồng Ngự

... Chi tiết

Các chuyên mục khác: