T.Hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân 2, ngày 23/03/2022
Trạm Cấp nước Nha Mân 2
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân 1, ngày 23/03/2022
Trạm Cấp nước Nha Mân
Địa chỉ: Quốc lộ 30, ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Hiệp, ngày 23/03/2022
Trạm Cấp nước An Hiệp
Địa chỉ: xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Lộ Tiểu, ngày 23/03/2022
Trạm Cấp nước Lộ Tiểu
Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân Phú Trung, ngày 23/03/2022
Trạm Cấp nước Tân Phú Trung
Địa chỉ: ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành.
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm nước mặt Phú Hựu, ngày 23/03/2022
Trạm nước mặt Phú Hựu
Địa chỉ: xã Phú Hựu, huyện Châu Thành
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Phú Thuận, ngày 23/03/2022
Trạm Cấp nước An Phú Thuận
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành.
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Mương Điều (nước mặt), ngày 23/03/2022
Trạm Cấp nước Mương Điều
Địa chỉ: ấp Khánh An, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp C, ngày 23/03/2022
Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp C
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp C, TP. Sa Đéc
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân Dương, ngày 23/03/2022
Trạm Cấp nước Tân Dương
Địa chỉ: Khu dân cư xã Tân Dương, huyện Lai Vung
12345...>>|