T.Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Trạm cấp nước Nha Mân , 25/04/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm Cấp nước Nha Mân
Địa chỉ: xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành
2. » Trạm cấp nước Phú Hựu, 22/04/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm Cấp nước Phú Hựu
Địa chỉ: xã Phú Hựu, huyện Châu Thành
3. » Khu vực cấp nước huyện Châu Thành, 22/04/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Châu Thành
Địa chỉ: khu vực VP ấp Tân Hòa
4. » Trạm cấp nước Tân Phú Trung, 22/04/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm Cấp nước Tân Phú Trung
Địa chỉ: xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành
5. » Trạm cấp nước An Hiệp, 23/04/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm Cấp nước An Hiệp
Địa chỉ: xã An Hiệp, huyện Châu Thành
6. » Trạm cấp nước Lộ Tiểu, 23/04/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Lộ Tiểu
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành
7. » Khu vực cấp nước huyện Châu Thành, 22/04/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Châu Thành
Địa chỉ: khu vực số 213 ấp Tân Bình, xã An Nhơn, huyện Châu Thành
8. » Trạm cấp nước Nha Mân 2, 25/04/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm Cấp nước Nha Mân 2
Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành
9. » Khu vực cấp nước TP Hồng Ngự, 22/04/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: khu vực Nhà Văn Hóa
10. » Khu vực cấp nước TP Hồng Ngự, 22/04/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: khu vực cây xăng An Lợi
12345...>>|