T.Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước huyện Hồng Ngự (cuối nguồn), ngày 29/08/2022
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước huyện Hồng Ngự (đầu nguồn), ngày 29/08/2022
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước TP. Hồng Ngự (cuối nguồn), ngày 29/08/2022
Trạm cấp nước Thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường An Lộc, TP. Hồng Ngự
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước TP. Hồng Ngự (đầu nguồn), ngày 29/08/2022
Trạm cấp nước Thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường An Lộc, TP. Hồng Ngự
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Mỹ Hiệp (đầu nguồn), ngày 24/08/2022
Trạm Cấp nước Mỹ Hiệp
Địa chỉ: xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Phương Trà (đầu nguồn), ngày 23/08/2022
Trạm Cấp nước Phương Trà
Địa chỉ: xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh.
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Trường Xuân (đầu nguồn), ngày 23/08/2022
Trạm Cấp nước Trường Xuân
Địa chỉ: ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tháp Mười (cuối nguồn), ngày 23/08/2022
Trạm Cấp nước Tháp Mười
Địa chỉ: khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Phú Long (đầu nguồn), ngày 18/08/2022
Trạm Cấp nước Phú Long
Địa chỉ: ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân Dương (cuối nguồn), ngày 18/08/2022
Trạm Cấp nước Tân Dương
Địa chỉ: Khu dân cư xã Tân Dương, huyện Lai Vung
12345...>>|