T.Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Khu vực cấp nước huyện Tam Nông, 17/05/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Tam Nông
Địa chỉ: khu vực chùa Quê Hương
2. » Khu vực cấp nước huyện Tam Nông, 17/05/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Tam Nông
Địa chỉ: khu vực cổng chào Phú Cường
3. » Trạm cấp nước Tam Nông, 17/05/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông
4. » Trạm cấp nước An Phú Thuận, 17/05/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm Cấp nước An Phú Thuận
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành
5. » Trạm cấp nước Phú Hựu, 17/05/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm Cấp nước Phú Hựu
Địa chỉ: xã Phú Hựu, huyện Châu Thành
6. » Khu vực cấp nước huyện Châu Thành, 16/05/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Châu Thành
Địa chỉ: khu vực 94 quốc lộ 80
7. » Trạm cấp nước Lộ Tiểu, 16/05/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Lộ Tiểu
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành
8. » Khu vực cấp nước xã An Long, 16/05/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực xã An Long
Địa chỉ: cây xăng An Hòa
9. » Khu vực cấp nước xã An Long, 16/05/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực xã An Long
Địa chỉ: trạm y tế xã Phú Ninh
10. » Trạm cấp nước An Long, 16/05/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước An Long
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông
12345...>>|