T.Ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước huyện Hồng Ngự (cuối nguồn), ngày 21/12/2022
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước huyện Hồng Ngự (đầu nguồn), ngày 21/12/2022
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước TP. Hồng Ngự (cuối nguồn), ngày 21/12/2022
Trạm cấp nước Thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường An Lộc, TP. Hồng Ngự
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước TP. Hồng Ngự (đầu nguồn), ngày 21/12/2022
Trạm cấp nước Thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường An Lộc, TP. Hồng Ngự
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Hiệp (đầu nguồn), ngày 20/12/2022
Trạm Cấp nước An Hiệp
Địa chỉ: xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Lộ Tiểu (đầu nguồn), ngày 20/12/2021
Trạm Cấp nước Lộ Tiểu
Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Châu Thành (cuối nguồn), ngày 20/12/2022
Trạm Cấp nước Châu Thành
Địa chỉ: Quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành.
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Châu Thành (đầu nguồn), ngày 20/12/2022
Trạm Cấp nước Châu Thành
Địa chỉ: Quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành.
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước Trường Xuân (cuối nguồn), ngày 20/12/2022
Trạm cấp nước Trường Xuân
Địa chỉ: ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Trường Xuân (đầu nguồn), ngày 20/12/2022
Trạm Cấp nước Trường Xuân
Địa chỉ: ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
12345...>>|