T.Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Trạm cấp nước KCN Trần Quốc Toản, 23/10/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước KCN Trần Quốc Toản
Địa chỉ: phường 11, thành phố Cao Lãnh
2. » Trạm cấp nước Cầu Đúc, 23/10/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Cầu Đúc
Địa chỉ: phường 1, TP Cao Lãnh
3. » Trạm cấp nước Sở Xây Dựng, 23/10/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Sở Xây Dựng
Địa chỉ: phường 1, TP Cao Lãnh
4. » Trạm cấp nước Sân tennis, 23/10/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Sân tennis
Địa chỉ: phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh
5. » Khu vực cấp nước huyện Tháp Mười, 17/10/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Tháp Mười
Địa chỉ: khu vực đường 845 ấp 5A, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
6. » Trạm cấp nước Trường Xuân, 17/10/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Trường Xuân
Địa chỉ: ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
7. » Khu vực cấp nước huyện Tháp Mười, 17/10/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Tháp Mười
Địa chỉ: khu vực số 204 đường Gò Tháp, khóm 1, huyện Tháp Mười
8. » Trạm cấp nước Mỹ An - Tháp Mười, 17/10/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Mỹ An - Tháp Mười.
Địa chỉ: khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
9. » Trạm cấp nước Phương Trà, 16/10/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Phương Trà
Địa chỉ: xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh
10. » Trạm cấp nước Tân Nghĩa, 16/10/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Tân Nghĩa
Địa chỉ: xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh
12345...>>|