T.Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thanh Bình (đầu nguồn), ngày 26/04/2021
Trạm Cấp nước Thanh Bình
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân Hồng (Bình Phú đầu nguồn), ngày 26/04/2021
Trạm Cấp nước Tân Hồng
Địa chỉ: ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân Hồng (Bình Phú cuối nguồn), ngày 26/04/2021
Trạm Cấp nước Tân Hồng
Địa chỉ: ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Long (đầu nguồn), ngày 26/04/2021
Trạm Cấp nước An Long
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông.
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Long (cuối nguồn), ngày 26/04/2021
Trạm Cấp nước An Long
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông.
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tam Nông (đầu nguồn), ngày 26/04/2021
Trạm Cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tam Nông (cuối nguồn), ngày 26/04/2021
Trạm Cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước TP. Hồng Ngự (đầu nguồn), ngày 07/05/2021
Trạm Cấp nước Thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường An Lộc, TP. Hồng Ngự
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước TP. Hồng Ngự (cuối nguồn), ngày 07/05/2021
Trạm Cấp nước Thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường An Lộc, TP. Hồng Ngự
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự (đầu nguồn), ngày 07/05/2021
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
12345...>>|