T.Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án thu các dịch vụ tại Nghĩa trang Nhân dân thành phố Cao Lãnh

Quyết định Về việc phê duyệt phương án thu các dịch vụ tại Nghĩa trang Nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Quyết định số 302/QĐ-UBND-NĐ, ngày 15/11/2021. Đơn giá dịch vụ hỏa táng, Lưu trữ tro cốt... Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đơn giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2019;... Chi tiết
Giá Dịch vụ Hỏa táng, Địa táng (Theo Quyết định số 302/QĐ-UBND-HC ngày 15/11/2021 và Số 605/CN&MTĐT ngày 03/8/2017)

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ĐỊA TÁNG, HỎA TÁNG TẠI NGHĨA ĐỊA NHÂN DÂN Đơn giá được áp dụng theo hai quyết định của UBND Tỉnh Đồng Tháp: Theo Quyết định số 302 QĐ-UBND-HC ngày 15/11/2021 về việc phê duyệt phương án thu các dịch vụ tại nghĩa trang nhân dân thành phố ... Chi tiết
ĐƠN GIÁ CHO THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

ĐƠN GIÁ CHO THUÊ CA XE MÁYCông ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp – Chi nhánh Dịch vụ Môi trường là đơn vị chuyên trách duy nhất trong Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp thực hiện các công tác về môi trường, được thành lập theo ... Chi tiết
Giá Dịch vụ Di dời vật dụng gia đình, cơ quan, cơ sở kinh doanh

Dịch vụ di dời vật dụng gia đình, cơ sở kinh doanh, cơ quan: Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp – Chi nhánh Dịch vụ Môi trường là đơn vị chuyên trách duy nhất trong Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp thực hiện các công tác ... Chi tiết

1