DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

1. CHI NHÁNH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SĐT

1

Nguyễn Văn Hậu

Giám đốc Chi nhánh

0939285636

2

Phạm Ngọc Kịch

Phó Giám đốc Chi nhánh

0939007220

3

Nguyễn Thành Sơn

Phó Giám đốc Chi nhánh

0983331522

4

Nguyễn Phùng Thúy Diễm

Kế toán trưởng

- TP. NV Tổng Hợp

0918325144

5

Phan Thị Phương Thảo

Phó phòng NV Tổng Hợp

0918366266

6

Nguyễn Thanh Việt

Trưởng P. Môi trường

0918656000

7

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Phó Trưởng P. Môi trường

0907445515

8

Võ Bá Phong

Trưởng Phòng Kỹ thuật TC

0903692789

9

Võ Trung Thiên

Phó Phòng Kỹ thuật TC

0913787167

10

Trần Quốc Vũ

Tổ trưởng Tổ VHM

NM XL Nước Thải

0386690927

11

Bùi Minh Trung

Tổ trưởng Tổ Quản trang

0989048838

12

Bùi Minh Dung

Trưởng xưởng cơ khí

0913787219

13

Lê Văn Nhỏ

Trưởng xưởng cơ khí

0908730789

14

Ngô Văn Hòa

Trưởng Khu vực TPCL

0989683875

15

Nguyễn Nhựt Duy

Tổ trưởng Tổ DVKH

- TP Cao Lãnh

0919929907

16

Đặng Văn Bé Sáu

Tổ trưởng Tổ DV

- TP Cao Lãnh

0917925346

17

Phạm Trọng Nghĩa

Tổ trưởng tổ thu gom

- TP Cao Lãnh

0939184748

18

Huỳnh Văn Trung

Trưởng Khu vực DVMT

- TP Sa Đéc

0918356963

19

Nguyễn Thị Vân An

Tổ trưởng Tổ DV

- TP Sa Đéc

0937444568

20

Lê Hoàng Huy

Trưởng Khu vực

H. Cao Lãnh

0918055545

21

Nguyễn Trí Hòa

Tổ trưởng Tổ Thu gom và DV - H. Cao Lãnh

0932959339

22

Nguyễn Hồng Nghĩa

Trưởng Khu vực DVMT

- H. Tháp Mười

0386801190

23

Lê Kiến Trúc

Trưởng Khu vực

TP. Hồng Ngự

0842900628

24

Lê Quốc Tú

Tổ trưởng Tổ DV

- TX. Hồng Ngự

0346827581

25

Nguyễn Tấn Lợi

Tổ trưởng Tổ Thu gom và DV- H.Tam Nông

09189735502. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM SÔNG TIỀN:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

 Số Điện thoại

1

Hồ Minh Cường

Giám đốc Chi nhánh

 0918114653

2

Nguyễn Trung Cang

Phó Giám đốc Chi nhánh

 0918837931

3

Trần Minh Cường

Phó Giám đốc Chi nhánh

 0982922525

4

Nguyễn Thành Nhân

Kế toán trưởng - TP. Nghiệp vụ TH

 0907475104

5

Nguyễn Hữu Tính

Phó phòng Nghiệp vụ TH

 0963178207

6

Châu Vĩnh Lộc

Trưởng phòng Kỹ thuật TC

 0939996906

7

Bùi Hữu Tài

Phó phòng Kỹ thuật TC

 0932921102

8

Lê Vạn Hạnh

Trưởng Phòng QLSX

 0919582383

9

Huỳnh Đăng Khôi

Phó Phòng QLSX

 0907798825