DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

1. CHI NHÁNH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SĐT

1

Nguyễn Văn Hậu

Giám đốc Chi nhánh

0939285636

2

Nguyễn Thành Sơn

Phó Giám đốc Chi nhánh

0983331522

3

Nguyễn Phùng Thúy Diễm

Kế toán trưởng - TP. NV Tổng Hợp

0918325144

4

Lê Hồng Phúc

Phó phòng Nghiệp vụ TH

0917125218

5

Nguyễn Thanh Việt

Trưởng Phòng CN - Môi trường

0918656000

6

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Phó Trưởng Phòng CN - Môi trường

0907445515

7

Võ Bá Phong

Trưởng Phòng CN - Kỹ thuật TC

0903692789

8

Phan Thị Phương Thảo

Phó Phòng CN - Kỹ thuật TC

0918366266

9

Trần Quốc Vũ

Tổ trưởng Tổ VHM NM XL Nước Thải

0386690927

10

Bùi Minh Trung

Tổ trưởng Tổ Quản trang

0989048838

11

Lê Văn Nhỏ

Trưởng xưởng cơ khí

0908730789

12

Ngô Văn Hòa

Trưởng Khu vực TP Cao Lãnh

0989683875

13

Nguyễn Nhựt Duy

Tổ trưởng Tổ DVKH - TP Cao Lãnh

0919929907

14

Đặng Văn Bé Sáu

Tổ trưởng Tổ DV - TP Cao Lãnh

0917925346

15

Huỳnh Văn Trung

Trưởng Khu vực DVMT - TP Sa Đéc

0918356963

16

Nguyễn Thị Vân An

Tổ trưởng Tổ DV - TP Sa Đéc

0937444568

17

Lê Hoàng Huy

Trưởng Khu vực H. Lấp Vò

0918055545

18

Phạm Trọng Nghĩa

Tổ trưởng Tổ DVKH - H. Lấp Vò

939184748

19

Võ Trung Thiên

Trưởng Khu vực DVMT - H. Tháp Mười

0913787167

20

Nguyễn Hoàng Vũ

Trưởng Khu vực TP. Hồng Ngự

0942889153

21

Lê Quốc Tú

Tổ trưởng Tổ DV- TP. Hồng Ngự

0346827581

22

Nguyễn Tấn Lợi

Tổ trưởng Tổ Thu gom và DV
 - H. Tam Nông

0918973550


2. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM SÔNG TIỀN:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

 Số Điện thoại

1

Hồ Minh Cường

Giám đốc Chi nhánh

 0918114653

2

Nguyễn Trung Cang

Phó Giám đốc Chi nhánh

 0918837931

3

Trần Minh Cường

Phó Giám đốc Chi nhánh

 0982922525

4

Nguyễn Thành Nhân

Kế toán trưởng - TP. Nghiệp vụ TH

 0907475104

5

Nguyễn Hữu Tính

Phó phòng Nghiệp vụ TH

 0963178207

6

Châu Vĩnh Lộc

Trưởng phòng Kỹ thuật TC

 0939996906

7

Bùi Hữu Tài

Phó phòng Kỹ thuật TC

 0932921102

8

Trịnh Minh Điền

Trưởng Phòng QLSX

0985572690

9

Huỳnh Đăng Khôi

Phó Phòng QLSX

 0907798825

10


Trưởng Trạm CN - Lấp Vò


11

Cao Hoàng Nam

Trưởng Trạm CN - Lai Vung

 0984158799

12

Nguyễn Văn Tươi

Trưởng Trạm CN - Châu Thành

 0919079464

13

Lê Đặng Tuấn Anh

Trưởng vùng 1 - TXSĐ

 0933471461

14

Trần Bá Hòa

Trưởng vùng 2 - TXSĐ

 0782804949

15

Dương Chí Linh

Trưởng vùng 3 - TXSĐ

 0396646456

16

Ngô Minh Thành

Trưởng vùng 4 - TXSĐ

 0982314379

17

Nguyễn Trí Quốc

Trưởng vùng 5 - TXSĐ

 0985889388

18

Trần Minh Tuấn

Trưởng vùng 6 - TXSĐ

 0939262983

19

Nguyễn Khoa Trường

Trưởng vùng 7 - H.CT

 0939559159

20

Đinh Phú Quốc

Trưởng vùng 8 - H.CT

 09392061233. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÔNG BẮC SÔNG TIỀN:


STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thanh Sang

Giám đốc Chi nhánh

0949116117

2

Nguyễn Minh Trung

Phó Giám đốc Chi nhánh

0941299009

3

Võ Văn Đưa

Phó Giám đốc Chi nhánh

02773501225

4

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng - TP. Nghiệp vụ TH

0764431552

5

Võ Thị Kiều Oanh

Phó phòng Nghiệp vụ TH

0973262728

6

Nguyễn Trần Trúc Thanh

Trưởng phòng Kỹ thuật TC

0918555989

7

Nguyễn Văn Nhẹ

Phó phòng Kỹ thuật TC

0903151951

8

Lý Duy Khang

Trưởng phòng QLSX

0909535685

9

Trần Minh Triết

Phó phòng QLSX

0939502123

10

Nguyễn Văn Sang

Trưởng trạm HCL

0913606985

11

Nguyễn Ngọc Anh Luân

Trưởng trạm TQT

0908606499

12

Lê Thành Trung

Trưởng trạm Mỹ An

0918999524

13

Đào Sinh Vinh

Trưởng trạm Trường Xuân

0983174718

14

Bùi Duy Hiếu Lam

Trưởng trạm Mỹ Hiệp

0913606985

15

Trần Bùi Trung Hiếu

Trưởng vùng 1 - TPCL

0946011611

16

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng vùng 2 - TPCL

0939735117

17

Nguyễn Minh Nhựt

Trưởng vùng 3 - TPCL

0384965978

18

Huỳnh Kim Trung

Trưởng vùng 4 - TPCL

0917609980

29

Phạm Minh Tài

Trưởng vùng 5 - TPCL

0385868928

20

Nguyễn Tấn Tài

Trưởng vùng 6 - TPCL

03546369894. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂY BẮC SÔNG TIỀN:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc Chi nhánh

0946831180

2

Trần Văn Dũng

Phó Giám đốc Chi nhánh

0918714084

3

Nguyễn Phong Vũ

Phó Giám đốc Chi nhánh

0918054854

4

Dương Mỹ Phương

Kế toán trưởng - TP.NVTH CN

0907139390

5

Lê Thanh Hiền

Phó Phòng CN - NVTH

0919128822

6

Trần Minh Khải

Trưởng Phòng CN - Kỹ thuật TC

0946634902

7

Trần Ngọc Cần

Trưởng Phòng CN - QLSX

0947918344

8

Nguyễn Trọng Hiền

Phó Phòng CN - QLSX

0859734959

9

Nguyễn Thành Quí

Trưởng Trạm CN xã An Long

0388797377

10

Phạm Thanh Tuấn

Trưởng Trạm CN - H. Thanh Bình

0917498424

11

Phạm Thanh Tuấn

Trưởng Vùng 1- H. Thanh Bình

0917498424

12

Bùi Tiến Thanh

Trưởng Trạm CN - H. Tam Nông

0913937815

13

Trương Thanh Trung

Trưởng trạm H.Hồng Ngự-V5

0919953663

14

Lưu Đình Vang

Trưởng trạm Tân Hồng

0988222408

15

Nguyễn Tấn Lợi

Trưởng Vùng 1 - TP.HN

0836409078

16

Lê Văn Oanh

Trưởng Vùng 2 - TP.HN

0855734959

17

Nguyễn Bảo Hậu

Trưởng Vùng 3 - TP.HN

0858734959

18

Trương Văn Nam