THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY DOWASEN

1. Lĩnh vực cấp nước: (Chi tiết)

1. Nhà máy nước Sa Đéc :

0277. 3 861 814

2. Nhà máy nước Châu Thành:

0277. 3 840 102

3. Nhà máy nước TP. Cao Lãnh:

0277. 3 851 634 - 3 852 826

4. Nhà máy nước Trần Quốc Toản:

0277. 3 891 520

5. Nhà máy nước huyện Cao Lãnh:

0277. 3 822 129

6. Nhà máy nước huyện Tháp Mười:

0277. 3 824 914

7. Nhà máy nước Trường Xuân:

0277. 3 955 399

8. Nhà máy nước Thanh Bình:

0277. 3 833 153

9. Nhà máy nước Tam Nông:

0277. 3 827 023

10. Nhà máy nước An Long:

0277. 3 981 744

11. Nhà máy nước Hồng Ngự:

0277. 3 837 319

12. Nhà máy nước Tân Hồng:

0277. 3 830 555

13. Nhà máy nước Lấp Vò:

0277. 3 845 047

14. Nhà máy nước Bình Thành - Lấp Vò:

0277. 3 680 489

15. Nhà máy nước Lai Vung:

0277. 3 848 268


(Chi tiết liên hệ các Chi nhánh Cấp nước trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp)

2. Lĩnh vực môi trường: (Chi tiết)

*** Tại Thành phố Cao Lãnh:
- Địa chỉ: Số 15/4 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.
(Cách vòng xoay Nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh Đồng Tháp 100m).

- Điện thoại: 0277. 2 211 427 –  0277. 3 851 983    0277. 3 853 100

*** Tại Thành phố Sa Đéc:
- Địa chỉ: Kế số nhà 151, đường Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 1, thành phố Sa Đéc.
- Điện thoại: 0277. 2 241 622         Số Fax: 0277. 3 764 366

3.  Nước Đóng chai, Đóng bình DOWASEN (Chi tiết)

- Trụ sở: Số 01, đường Tôn Đức Thắng,  phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Điện thoại: 0277. 35 38 999              Fax: 0277. 35 38 789
- Tài khoản: 10201 000 21 57140 tại Ngân Hàng Công Thương CN Đồng Tháp.