HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019
BIỂU DƯƠNG CÁC TẬP THỂ CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH


Vào sáng ngày 14 tháng 02 năm 2020, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Ảnh 1.jpg

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Chí Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Mai Thanh Hải, Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; có 191/301 đảng viên và các quần chúng có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị.

 Ảnh 2.jpg
( Đ/c Nguyễn Thượng Vũ, Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị)

Tại Hội nghị, Đảng ủy đã tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2019.
- Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã thông qua các dự thảo văn bản, gồm:
(1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Công ty;

 Ảnh 3.jpg
(Đ/c Nguyễn Anh Dũng, UV. BTV Đảng ủy trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Công ty)

(2) Chương trình hành động năm 2020 của Ban Chấp hành đảng bộ Công ty;

 Ảnh 4.jpg
(Đ/c Lê Hải Trang, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Chương trình hành động năm 2020 của Ban Chấp hành đảng bộ Công ty)
(3) Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy Công ty;
 Ảnh 5.jpg
(Đ/c Phạm Văn Trung, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày Báo cáo kết quả KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy Công ty)
- Hội nghị diễn ra với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao; các đảng viên tham dự Hội nghị đã tham gia đóng góp 01 ý kiến đối với các dự thảo văn bản trình tại Hội nghị và nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên của Đảng bộ Công ty.

 Ảnh 6.jpg
(Đ/c Phạm Ngọc Kịch tham gia đóng góp, thảo luận đối với các nội dung trình tại Hội nghị)

Sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy giải trình đối với các ý kiến đóng góp do đại biểu đặt ra, toàn thể Hội nghị thống nhất cao với những nhận định đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2020.

 Ảnh 7.jpg
(Đ/c Nguyễn Thượng Vũ, Bí thư Đảng ủy Công ty giải trình các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu)

- Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Chí Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể Đảng bộ Công ty trong thời gian qua. Đồng thời định hướng một số nội dung để Đảng bộ Công ty nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới.

 Ảnh 8.jpg
(Đ/c Hồ Chí Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

- Tại Hội nghị, Đảng ủy đã khen thưởng, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, cụ thể gồm:
+ Khen thưởng 02 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019 cho 02 Chi bộ Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền và Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền;

 Ảnh 9.jpg
(Đ/c  Nguyễn Thượng Vũ, Bí thư Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho 02 Chi bộ Đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”)

+ Khen thưởng 59 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019;
 Ảnh 10.jpg
(Đ/c Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho những đảng viên)

 Ảnh 11.jpg
(Đ/c Lê Hải Trang, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho những đảng viên)

 Ảnh 12.jpg
(Đ/c Phan Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho những đảng viên)

+ Khen thưởng 06 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020;
 Ảnh 13.jpg
(Đ/c Nguyễn Thượng Vũ, Bí thư Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho 06 tập thể Đạt thành tích tiêu biểu)

 Ảnh 14.jpg
(Đ/c Mai Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các cơ quan Tỉnh tặng Giấy khen cho 21 cá nhân Đạt thành tích tiêu biểu)

+ Biểu dương tập thể Chi bộ Chi nhánh Dịch vụ Môi trường và 55 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2019.
- Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Chí Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đại diện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã tặng Giấy khen cho 02 đảng viên Phạm Thị Kim Dung và Võ Văn Đưa đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2015 - 2019).

 Ảnh 15.jpg
(Đồng chí Hồ Chí Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tặng Giấy khen cho 02 đảng viên)

- Nhân Hội nghị, Đảng ủy cũng tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho đồng chí Phạm Văn Trung, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng Công ty 1 (đồng chí Trung đã có tổng thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty: là 7 năm 08 tháng).

 Ảnh 16.1.jpg
(Đ/c Hồ Chí Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh trao Kỷ niệm chương cho Đ/c Phạm Văn Trung)

- Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thượng Vũ, Bí thư Đảng ủy Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2020 gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện để tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, chi nhánh, phòng chuyên môn và các đoàn thể trực thuộc nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần Kết luận của Hội nghị vào Chương trình hành động năm 2020 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị mình, cấp mình để tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

 Ảnh 17.jpg
(Đ/c Nguyễn Thượng Vũ, Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu bế mạc Hội nghị)