CÔNG TY CỔ PHẦN

CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HÒA CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 361 /CN&MTĐT

V/v không đi ghi chỉ số đồng hồ nước kỳ 7 năm 2021

 

Đồng Tháp, ngày 16  tháng 7 năm 2021


Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng nước sạch của Dowasen.


Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc.., nhân viên Dowasen tạm thời không đến nhà khách hàng để ghi chỉ số đồng hồ đo nước kể từ kỳ 7/2021.


DOWASEN khuyến khích quý khách hàng tự ghi chỉ số trên ứng dụng Zalo Dowasen và App Dowasen vào 2 ngày cuối tháng theo link hướng dẫn sau:
Trường hợp khách hàng chưa ghi được chỉ số đồng hồ nước, Dowasen sẽ tạm tính số mét khối tiêu thụ trong tháng bằng bình quân của 03 tháng liền kề trước đó.

Thời gian thực hiện : Từ ngày 01/7/2021 cho đến khi không phải thực hiện cách ly xã hội theo quy định.

Việc thanh toán tiền nước trong thời gian này
Dowasen đề nghị quý khách hàng ưu tiên sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như sau:

1. Thanh toán trích tự động (ủy thác cho ngân hàng thu tự động khi sử dụng thẻ ATM) qua các ngân hàng mà Dowasen đã liên kết như: Sacombank, Vietcombank, ABBANK, BIDV, Vietinbank, Agribank, ACB. Khách hàng có thể đến các Ngân hàng trên để đăng ký.

2. Thanh toán trên ứng dụng App Mobile Banking, Internet Banking của các ngân hàng: Sacombank, Vietcombank, ABBANK, BIDV, Vietinbank, Agribank, ACB, Kien Long, HDBank, VIB, OCB, …

3. Thanh toán bằng Ví điện tử: Ví MoMo, Ví Việt, ViettelPay, Payoo, ZaloPay, ShopeePay, VinIDPay ,VNPTPay, VNPay, Sendo,…
       ( Xem chi tiết hướng dẫn tại đây )

4. Thanh toán qua chuyển khoản: ( Xem chi tiết số tài khoản Dowasen tại đây)

          Quý khách vui lòng ghi nội dung chuyển khoản là Mã IDKH cần thanh toán tiền nước.

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ: 0847001080, Zalo Dowasen, Facebook Dowasen.


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT (b/c), BKS (b/c);

- Ban Tổng Giám đốc Công ty;

- LưuVT, phòng KHKD.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 


Nguyễn Văn Để