Nhằm kịp thời thông tin, báo cáo với Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị để Đảng ủy và Ban Lãnh đạo tiếp tục định hướng cho hoạt động của Đoàn cơ sở Công ty trong 6 tháng cuối năm cũng như trong thời gian tới.

Vào ngày 14/6/2019, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tiếp và làm việc với Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 gắn với sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng dầu năm 2019.

 Tiep va lam viec voi Dang uy va BLD Cong ty 1.jpg

Hội nghị với dự tham dự của đồng chí Huỳnh Châu Yên, UV/ BCH Đảng bộ Khối, UV. BCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, UV. BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường và đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, UV. BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (phụ trách hoạt động của Đoàn cơ sở) tham. Cùng với sự hiện diện của 13/15 đồng chí UV. BCH Đoàn cơ sở và các đồng chí bí thư các chi đoàn trực thuộc chưa là UV. BCH Đoàn cơ sở tham dự.

 Phat bieu cua Doan Khoi tai cuoc tiep va lam viec voi Dang uy va BLD Cong ty.jpg

 D.c Thu Trang phat bieu tai cuoc tiep va lam viec voi Dang uy va BLD Cong ty.jpg

 Dong chi Dung phat bieu tai cuoc tiep va lam viec voi Dang uy va BLD Cong ty.jpg

 Tiep va lam viec voi Dang uy va BLD Cong ty 2.jpg

05 ý kiến của cán bộ Đoàn chủ chốt trao đổi về các nội dung như:
1- Vai trò, nhiệm vụ của Thanh niên DOWASEN trong lao động và đóng góp xây dựng, phát triển Công ty.
2- Những thách thức tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hành động của Thanh niên.
3- Định hướng phát triển của Công ty và kỳ vọng của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty vào lực lượng thanh niên DOWASEN.
4- Chủ trương và giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp nói chung và tại DOWASEN nói riêng.