HỘI NGHỊ SINH HOẠT ĐỊNH KỲ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019;
TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII
CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY


Vào ngày 18 tháng 7 năm 2019, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị sinh hoạt định kỳ 06 tháng đầu năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Có 194/200 đại biểu được triệu tập đại diện cho 304 đảng viên của các chi bộ trực thuộc về dự Hội nghị.

 0.jpg

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Văn Trung, UV. BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Báo cáo viên Đảng ủy Công ty phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thời sự trong nước và thế giới.

 1.jpg
(Đ/c Phạm Văn Trung, UV. BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT, BCV Đảng ủy phổ biến các chủ trương, chính sách...)

Các đại biểu tham dự đã thảo luận, đóng góp đối với các dự thảo Báo cáo trình tại Hội nghị như:
(1) Báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ, Đảng ủy 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019;


 2.jpg
( Đ/c Nguyễn Văn Để - UV. BTV Đảng ủy trình bày báo cáo )

(2) Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBKT Đảng ủy;
(3) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

 3.jpg
( Đ/c Nguyễn Anh Dũng UV. BTV Đảng ủy trình bày báo cáo)

Hội nghị diễn ra với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao; các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia đóng góp ... ý kiến đối với các dự thảo Báo cáo trình tại Hội nghị và nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên của Đảng bộ Công ty.

 5.2.jpg

 5.4.jpg
( Các đại biểu tham gia Hội nghị đóng góp, thảo luận đối với các Báo cáo trình tại Hội nghị )

Sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy giải trình (trả lời chất vấn) đối với các ý kiến đóng góp và các nội dung chất vấn do đại biểu đặt ra, toàn thể Hội nghị thống nhất cao với những nhận định đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm sau gần 04 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII cũng như những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

 6.2.jpg

 6.3.jpg
( Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (Điều hành Hội nghị) giải trình các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu )

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy Khối.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể Đảng bộ Công ty trong thời gian qua. Đồng thời định hướng một số nội dung để Đảng bộ Công ty nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới.

 8.jpg
(Đ/c Nguyễn Văn Công, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị )

Tại Hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh cho đồng chí Phạm Ngọc Kịch, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường: Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2014 – 2018).

 9.jpg
(Đ/c Nguyễn Văn Công, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh trao Giấy khen: Đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2014 - 2018) cho đồng chí Phạm Ngọc Kịch )

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thượng Vũ, Bí thư Đảng ủy Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2019 góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tạo tiền đề cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Công ty vào năm 2020.
Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, chi nhánh, phòng chuyên môn và các đoàn thể trực thuộc nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần Kết luận của Hội nghị vào Chương trình, kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2019 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị mình, cấp mình để tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

 10.jpg

(Đ/c Nguyễn Thượng Vũ, Bí thư Đảng ủy Công ty (Chủ trì Hội nghị) phát biểu bế mạc Hội nghị )