Thực hiện Chương trình thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp;
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục của Đoàn đến cán bộ, đoàn viên thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại cuộc họp báo sáng thứ hai ngày 29/7/2019 tại Bộ phận Văn phòng Công ty, cụ thể là:

 Tuyen_truyen_ve_ATGT_1.jpg

Đoàn Thanh niên Công ty đã tuyên truyền đến cán bộ công nhân viên và người lao động trong đơn vị các nội dung như:

1- Công văn số: 22/UBND-TCD-NC ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia;

2- Bài viết “Tuyên truyền việc chấp hành Luật an toàn giao thông”, của tác giả Tạ Hòa đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang ngày 27 tháng 11 năm 2018.

3- Video “Đã uống rượu bia – Không lái xe”: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc bộ phận Văn phòng Công ty nắm bắt thêm về chủ trương của tỉnh và Chính phủ trong công tác ngăn chặn, phòng ngừa về tại nạn giao thông, nâng cao ý thức tham gia giao thông của người tham gia giao thông nói chung và ý thức chấp hành Luật giao thông của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động DOWASEN nói riêng, nhất là sắp tới đây, dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu bia đã được tại Kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XIV thông qua.

 Tuyen_truyen_ve_ATGT_3.jpg

Giờ đây “Đã uống rượu bia – Không lái xe”, không còn là một “phong trào” được các nhóm nhỏ, lẻ kêu gọi nữa; đồng thời, không còn đơn thuần là một câu “khẩu hiệu” nữa, mà nó sẽ trở thành một Điều được pháp luật quy định cụ thể. Từ đó, sẽ xây dựng nên một chế tài xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm tạo nên sự nghiêm minh trong chấp hành và thực thi luật pháp của người tham gia giao thông.