TIN BÀI
về hoạt động tuyên tryền kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020)
CỦA ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ MTĐT ĐỒNG THÁP 
-----

Thực hiện Công văn số: 127-CV/ĐTN, ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Công ty về việc chỉ đạo triển khai, quán triệt một số nội dung sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt báo hàng tuần trong tháng 01 năm 2020 . Thông qua các buổi họp báo vào sáng thứ 2 hàng tuần, các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp đã tuyên truyền, phổ biến Bài viết “Mùa Xuân của Đảng - Những mốc son không thể phai mờ” của PGS. TS Hà Minh Hồng đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái (http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=22324&l=Tintrongtinh&lv=4).

Bài viết gợi lại cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Công ty sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào một mùa Xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành mà trong đó có nhiều Mùa Xuân trở thành mốc son không thể phai mờ như: Mùa Xuân năm Canh Ngọ 1930, Mùa Xuân năm Tân Tỵ 1941, Mùa Xuân Bính Tuất 1946, Mùa Xuân Tân Mão 1951, Mùa Xuân Canh Tý 1960, Mùa Xuân Mậu Thân 1968, Mùa Xuân Kỷ Dậu 1969, Mùa Xuân năm Ất Mão 1975, Mùa Xuân Kỷ Mùi 1979.

Và đến Mùa Xuân này, Mùa Xuân Canh Tý 2020, năm thứ 90 sau ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội XIII với nhiệm vụ tổng kết lý luận và thực tiễn, nhất là thành tựu sau hơn 30 năm đổi mới với niềm tin và ý chí quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong đợi.
Qua những Mùa Xuân ấy, một lần khẳng định vai trò tiên phong của Đảng ta, đứng mũi chịu sào, bản lĩnh kiên cường và trọng trách lịch sử, mạng lại nhiều mùa Xuân đích thực cho dân tộc. Và Đảng lúc nào cũng căng tràn sức Xuân!
(Có một số hình ảnh kèm theo)
ĐOÀN CƠ SỞ DOWASEN

 Tuyen truyen 90 nam Ngay thanh lap DCS Viet Nam 1.jpg
 Tuyen truyen 90 nam Ngay thanh lap DCS Viet Nam 2.jpg
 Tuyen truyen 90 nam Ngay thanh lap DCS Viet Nam 3.jpg
 Tuyen truyen 90 nam Ngay thanh lap DCS Viet Nam 4.jpg
 Tuyen truyen 90 nam Ngay thanh lap DCS Viet Nam 5.jpg
 Tuyen truyen 90 nam Ngay thanh lap DCS Viet Nam 6.jpg