C.Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
Lịch sử hình thành Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP Đồng Tháp là một trong những tỉnh ĐBSCL, có đường biên giới dài trên 50 km, tiếp giáp với tỉnh PrayVeng (Campuchia), dân số khoảng 1,6 triệu người. Địa giới hành chính của tỉnh ... Chi tiết

1