T.Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
Chức năng nhiệm vụ Công ty DOWASEN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÔNG TY DOWASENHiện tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đang kinh doanh các ngành nghề và thực hiện những nhiệm vụ chính được giao như: 1. Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu ... Chi tiết

1