HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC
QUA ỨNG DỤNG PAYOO

Khách hàng của Dowasen có thể thanh toán tiền nước qua các kênh dịch vụ của Payoo cụ thể như sau:

**Thanh toán hóa đơn của nước Đồng Tháp tại hơn 20,000 cửa hàng có liên kết với Payoo trên toàn quốc:

    Khách hàng đến các cửa hàng tiện lợi, siêu thị điện máy, cửa hàng xe máy, nhà thuốc,… gần mình nhất để được nhân viên hỗ trợ thanh toán.

 Payoo1.jpg

 Payoo2.jpg

- Bước 1: Đến cửa hàng và cung cấp cho giao dịch viên mã khách hàng.

- Bước 2: Kiểm tra và xác nhận thông tin

- Bước 3: Tiến hành thanh toán và nhận lại biên nhận giao dịch.

* Khách hàng lưu ý giữ biên nhận để đối chiếu khi cần thiết

**Thanh toán hóa đơn của nước Đồng Tháp qua ứng dụng Payoo trên thiết bị di động:

- Bước 1: Mở ứng dụng Payoo chọn “Thanh toán hóa đơn”.

- Bước 2: Chọn Dịch vụ “Nước” chọn “Miền Nam” và Nhà cung cấp là “Cấp nước Đồng Tháp”.

- Bước 3: Nhập mã khách hàng và kiểm tra thông tin.

- Bước 4: Lựa chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán.

** Thanh toán hóa đơn của nước Đồng Tháp qua ứng dụng Payoo qua website:https://bill.payoo.vn

- Bước 1: Truy cập website và chọn mục “Nước”.

- Bước 2: Chọn “Miền Nam” và Nhà cung cấp là “Cấp nước Đồng Tháp”.

- Bước 3: “Nhập mã khách hàng” và “Mã xác nhận”.

- Bước 3: Kiểm tra và xác nhận thông tin.

- Bước 4: Lựa chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ: 1900 5454 78.