THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC SẠCH VÀ RÁC THẢI
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (DOWASEN) kính thông báo đến Quý khách hàng danh sách các điểm thu tiền nước sạch và rác thải của DOWASEN, cụ thể như sau:

1. Các điểm thu trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh (Xem chi tiết).

2. Các điểm thu trên địa bàn huyện Cao Lãnh, xã Mỹ Hiệp (Xem chi tiết).

3. Các điểm thu trên địa bàn thành phố Sa Đéc, huyện Châu Thành (Xem chi tiết).

4. Các điểm thu trên địa bàn  huyện Thanh Bình, huyện Tam Nông, huyện An Long (Xem chi tiết).

5. Các điểm thu trên địa bàn Tx. Hồng Ngự, huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự (Xem chi tiết).

6. Các điểm thu trên địa bàn huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò (Xem chi tiết).

7. Các điểm thu trên địa bàn  huyện Tháp Mười, xã Trường Xuân (Xem chi tiết).

8.
Các điểm thu của VIETTEL trên địa bàn Tỉnh (Xem chi tiết).