T.Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
Sôi nổi các hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp (Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh) phối hợp Xã đoàn Mỹ Đông (huyện Tháp Mười) tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành... Chi tiết
Hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý năm 2020

TIN BÀIvề các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý năm 2020của Đoàn cơ sở Công ty CP Cấp nước và MTĐT Đồng ThápChủ đề: “XUÂN YÊU THƯƠNG, ẤM ÁP NGHĨA TÌNH”-----Thể hiện tinh thần đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhờ nguồn” của tuổi trẻ DOWASEN đối ... Chi tiết
Triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật củ Nhà nước và nhiệm vụ của doanh nghiệp

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, nhất là tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp. Thông qua các cuộc họp báo hàng tuần, Đoàn cơ sở Công ty đã triển khai quán triệt nội dung Nghị định số: 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt ... Chi tiết
Hoạt động tuyên tryền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020)

Bài viết gợi lại cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Công ty sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào một mùa Xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành... Chi tiết
[ĐTN] Hoạt động chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MTĐT ĐỒNG THÁP... Chi tiết
[Đoàn thanh niên] Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục của Đoàn đến cán bộ, đoàn viên thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông... Chi tiết
Hội nghị sinh hoạt định kỳ 06 tháng đầu năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng bộ Công ty

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2019, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị sinh hoạt định kỳ 06 tháng đầu năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.... Chi tiết
Hội nghị tiếp và làm việc với Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty định kỳ 6 tháng dầu năm 2019

Vào ngày 14/6/2019, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tiếp và làm việc với Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 gắn với sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác Đ... Chi tiết
Đoàn thanh niên Dowasen hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2019

Đoàn thanh niên Dowasen đăng cai thực hiện một số nội dung tại Lễ mitinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 gắn với ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hoạt động “Vòng tay Tình nguyện” năm 2019 tại xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Th... Chi tiết
Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ 2017 - 2019

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019 và bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến năm 2022... Chi tiết

123